Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"