DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.133118

МЕТОДОЛОГІЯ ISO ЩОДО РОЗРОБКИ ТА РОЗВИТКУ СТАНДАРТІВ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (СЕРІЯ СТАНДАРТІВ ISO 50000)

Yevhen Mykolaiovych Inshekov, Denys Yuriiovych Zhukov

Анотація


У статті розглянуто цілі та переваги стандартів ISO; предмети стандартизації; стратегії розвитку стандартів, які розповсюджується на їх різні типи; процеси розвитку стандартів; основні функції стандартів ISO серії 50000.

Ключові слова


стандарт ISO; енергоефективність; енергоменеджмент; системи енергетичного менеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В. Сучасні тенденції розвитку енергетичного менеджменту: від історії створення до міжнародних стандартів/ А.В. Праховник, Є.М. Іншеков // Новини енергетики .- 2008.- No9. - С. 30-39.

Праховник А.В. Енергоефективність економіки – необхідна передумова екоенергетичної безпеки та сталого розвитку України / А.В. Праховник, М.П. Ковалко, Є.М. Іншеков // Аналітична інформаційно-рекламна газета «Енергоінформ». – 2005.- No29. - С. 3-4.

Иншеков Е.Н. Оценка уровня устойчивости развития энергетического комплекса / Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2008.- No1.- С. 65-72.

Іншеков Є.М. Екологічна крива Саймона Кузнеця: погляд з позицій ефективності енерговикористання на прикладі України / Є.М. Іншеков, О.С. Дробаха // Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2009.- No1.- С. 50-57.

Праховник А.В. Енергетичний менеджмент. Суттєві фактори, цілі, ієрархія, об’єкт діяльності / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков // Енергетика та енергозбереження, Віснік КДПУ, 2004, Вип. 3/2004(26), с.75-80.

Енергетичений менеджмент / Під ред. Праховника А.В. / ІЕЕ НТУУ «КПІ», Київ, Київська. нотна фабрика, 2001, 472с.

Праховник А.В., Іншеков Є.М., Штогрин Є.А. Введення в енергетичний менеджмент (підручник с грифом МОН України), К.:НТУУ «КПИ», 2010. - 272с.

A. Prakhovnik, E. Inshekov, G. Strelkova. Establishment of Energy Management Systems: Ukrainian Experience and Related Recommendations for Latin America // VI Internationnal Conference on Elektromechanics and Systems engineering (VI CIIES). – Mexico city, Mexico, November 2011. – MEC-I-18 - р. 16-17.

Праховник А.В., Іншеков Є.М. Щодо формування систем енергетичного менеджменту / В кн. Теплова енергетика – нові виклики часу / За заг.ред. П.Омеляновського, Й. Мисака. – Львів: НВФ «Українські технології».- 2009. – 660 с. . с.390-400.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com