DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.133176

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ

Artem Mykhailovych Kovalchuk, Olesia Olehivna Panchenko

Анотація


У даній статті звертається увага на важливість впровадження системи енергетичного менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу України. Зокрема розглянуто основні кроки на шляху до сталого розвитку АПК відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001, який ґрунтується на методології циклу постійного поліпшення. Робиться акцент на актуальності такого поняття, як «Енергетична ферма», що поєднує в собі основні засади сталого розвитку і полягає в ефективності енерговикористання на всіх, без виключень, етапах виробництва, їх комплексності і використанні відновлюваних джерел для отримання екологічно чистої енергії. Користуючись світовим досвідом в цьому питанні виділено основні етапи переходу господарств АПК України до сучасного принципу «Від колиски до колиски», який вже давно став основою для енергоефективного і екологічного виробництва.

Ключові слова


міжнародний стандарт ISO 50001; АПК України; Енергетична ферма; сталий розвиток; принцип замкнутого циклу; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародний стандарт ISO 50001.Системи енергетичного менеджменту-Вимоги та поради з впровадження.- Перше видання 15.06.2011.

Michael Braungart, William McDonough Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things - North Point Press; 1st edition,April 22, 2002 - 208 p.

Глобальна енергетика та сталий розвиток (Біла книга) / Під ред. Бушуєва В.В., Мастепанова А.М. - М.: Вид. МЦУЕР, 2009. - 374 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com