DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2014.133415

ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ

Petro Petrovych Kudelia, Petro Oleksiiovych Barabash

Анотація


Складено рівняння теплового балансу конденсаційних котлів з використанням вищої теплоти згоряння палива та отримані вирази для визначення його складових з врахуванням конденсації пари. Приведено порівняння енергетичної ефективності конденсаційних і традиційних котлі на основі виразу для умовного ККД. Зроблено аналіз впливу на ККД конденсаційних котлів втрат теплоти від неповноти конденсації пари та втрат теплоти з відхідними газами. Обговорена можливість повного використання вищої теплоти згоряння палива. Виділені фактори, які сприяють підвищенню ефективності конденсаційних котлів.

Ключові слова


тепловий баланс; конденсацийний котел; умовний ККД; енергетична ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Жовмир Н. М. Низкотемпературные режимы систем отопления как предпосылка эффективного применения конденсационных котлов и тепловых насосов. // Промышленная теплотехника. 2008. Т30, No5. С. 62–68.

Жовмир Н. М. Экономия топлива при тепловой изоляции зданий с переходом к применению конденсационных отопительных котлов // Промышленная теплотехника. 2009. Т31, No3. С. 84–90.

Райш М. Полное использование теплоты сгорания топлива в промышленных котельных. // Аква – Терм. 2008. No3(43). - С. 20–24.

ECBCS Annex 49. Low exergy systems for high-performance buildings and communittes. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.annex49.com.

Куделя П. П., Барабаш В. П. Определение количества конденсата, выделяемого из продуктов сгорания в конденсационных котлах // Нова тема. 2012. No1. С. 52–54.

Тепловой расчет котлов. Нормативный метод. НПО ЦКТИ, СПб, 1998.

Куделя П. П., Барабаш В. П. Энергетическая эффективность конденсационных котлов. // Нова тема. 2012. No2. С. 55–58.

Бэр Г. Д. Техническая термодинамика. М.: Мир, 1977.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com