DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2013.142734

МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Oleh Oleksandrovych Zakladnyi

Анотація


У статті наведено модель діагностування параметрів процесу енерговикористання асинхронного електропривода, а також результати дослідження впливу величини механічного навантаження та зниження якості напруги живлення на енергетичні характеристики асинхронних двигунів нової промислової серії 5А.

Ключові слова


енерговикористання; енергоефективність; асинхронний двигун; діагностування; коефіцієнт потужності

Повний текст:

PDF

Посилання


Закладний О.О. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем: Монографія / О.О. Закладний. – К.: Видавництво «Лібра», 2013. – 195 с.

Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України. / [Праховник А.В., Дешко В.I., Закладний О.М. та ін.]. – Луганськ: вид-во "Місячне сяйво", 2009. - 696 с.

Закладний О.О. Методика функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода / О.О. Закладний // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2013. No1. С. 77-82.

Шидловский А.К. Повышение качества энергии в электрических сетях / А.К. Шидловский, В.Г. Кузнецов. – К.: Наук. думка, 1985. – 268 с.

Технический каталог. Асинхронные электродвигатели. - М.: РУСЭЛПРОМ, 2008. – 116 с.

Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А. Сыромятников. – [4-е изд.]. – М.: Энергоатомиздат, 1984. –240 с.

Соркинд М.А. Асинхронные электродвигатели 0,4 кВ. Аварийные режимы работы [Електронний ресурс] / М.А.Соркинд // Новости электротехники. - 2005. - No2(32). http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/12.php.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com