DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2013.147939

ПОБУДОВА МЕТОДИК СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ DISPLAY

Valerii Ivanovych Deshko, Olena Mykolaivna Shevchenko, Anatolii Stepanovych Kopets, Agnieszka Schirru-Nowicka, Oleh Romanovych Harasevych

Анотація


Проведено аналіз європейської нормативної бази з питань оцінювання енергетичної ефективності будівель. Наведено результати використання одного з підходів до енергетичної сертифікації будівель – Display в містах Україні. Визначено його переваги та недоліки, що ускладнюють використання. Для адаптації методології Display запропоновано методи врахування впливових факторів на показник енергоефективності будівлі.

Ключові слова


енергетична сертифікація; витрати енергії; енергетичне функціонування будівлі; інструментальний підхід; розрахунковий підхід; енергоефективність; фонд будівель; клас енергоефективності; первинна енергія

Повний текст:

PDF

Посилання


Schirru-No wicka Agnieszka, Antoliy Kopets, Oleh Harasevych (2011) The value of the Display® Campaign as a voluntary energy and environmental performance certification system of buildings to the sustainable municipal energy management in Ukraine, Innovation – The European Journal of Social Science Research, Vo l. 24, No. 1, March 2011, Routledge.

Directive 2002/91/ EC of the European parliament and of the council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings // Official Journal of the European Co mmun ities. – 2003, L1. – Р.65-71.

Directive 2010/31/eu of the European parliament and of the council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast) // Official Journal of the European Communities. – 2010, L153. – Р.13-35.

EN 15217:2007. Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2007. – 31р.

EN 15603:2008. Energy performance of buildings—overall energy use and definition of energy ratings. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2008. – 43р.

EN 13790:2008. Energy performance of buildings ― Calculation of energy use for space heating and cooling. – CEN. – European Committee for Standardization. – 2008. – 53р.

ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К., 2006. – 69с. DBN V.2.6-31:2006.

Офіційний сайт Кампанії DISPLA Y. http://www.display-campaign.org/doc/en/index.php – Назва з екрану.

Energy Performance of Buildings; Outline for Harmon ised EP Procedures. Final report of EU ENPER project, Task B6. Contract SAVE 4.1031/C/ 00-018. TNO Building and Construction Research, Delft, The Netherlands, June 29, 2004.

Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні. КТМ 204 Україна 244– 94. – К.: ЗАТ „ВІПОЛ”., 2001. – 376 с.

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація будівель». – К.– 2013.–104с.

Андрійчук М .Д., Соколов В.І., Коваленко А.О., Дядічев К.М., Шляхи удосконалення систем теплопостачання. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – 244 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com