DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2013.147941

ТЕРМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНОЇ КОНВЕЄРНОЇ СУШАРКИ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ ВИСУШЕНОГО ЗЕРНА

Mykhailo Kostiantynovych Bezrodnyi, Viktor Valeriiovych Vovk

Анотація


Наведено матема тичну модель та результати термодинамічного аналізу теплонасосної рециркуляційної конвеєрної сушарки з утилізацією теплоти висушеного зерна. Метою роботи являється аналіз якісного впливу модуля утилізації теплоти висушеного зерна на енергетичну ефективність теплонасосної сушарки зерна та розробка математичної моделі для розрахунку коефіцієнту використання енергії. Результати чисельного розрахунку по сформульованій математичній моделі вказують на енергетичну перевагу теплонасосної сушарки з модулем утилізації теплоти. Моделювання процесів проводиться для першого періоду сушіння з постійною інтенсивністю видалення вологи з зерна пшениці. Зроблені висновки щодо ефективності використання модуля утилізації теплоти висушеного зерна, а також отримані кількісні характеристики коефіцієнту використання зовнішньої енергії на випаровування вологи.

Ключові слова


тепловий насос; сушіння зерна; рециркуляція; утилізація теплоти; сушіння зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: Учебник. – СПб .: Издательство «Лань», 2010. – 384с.

Малин Н.И. Техно логия хранения зерна. – М.: КолосС , 2005. – 278с.

Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна. – К.: КолосС, 2004. – 240с.

Данилов, О.Л. Экономия энергии при тепловой сушке / О.Л. Данилов, Б.И. Леончик. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.

Рей Д. Экономия энергии в промышленности. Справочное пособие для инженерно-технических работников. Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1983 – 208 с.

Янтовский Е.И., Левин Л.А. Промышленные тепловые насосы. – М.: Энергоиздат, 1989 г. – 128 с.

Лыков А.В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968 г. – 472 с.

Безродний М.К., Вовк В.В. Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки для сушіння зерна / М.К. Безродний, В.В. Вовк // Науково-технічний журнал «Наукові вісті НТУУ « КПІ»» – 2014. – No2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com