DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2015.60124

РЕЗЕРВИ ЕНЕРГОЗБ ЕРЕЖЕННЯ ПРИ АВТОМАТИЗОВ АННОМУ УПРАВЛІННІ ВІДЦЕНТРОВ ИМИ НАСОСАМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Hennadii Ivanovych Kaniuk, Ihor Anatoliiovych Babenko, Andrii Yuriiovych Mezeria, Ivan Pavlovych Laptinov, Viktoriia Mykolaivna Kniazieva

Анотація


У статті проведено аналіз і обробку даних експериментального дослідження відцентрового насоса теплових електростанцій. Показано можливий економічний ефект від використання алгоритмів енергозберігаючого керування відцентровим насосом і визначено закон такого керування.

Ключові слова


відцентровий насос; енергозбереження; автоматизована система керування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Фокина А.Р., Лаптинова Е.В., Лаптинов И.П. Энергосберегающее управление и повышение технико-экономической эффективности насосных установок тепловых и атомных электростанций / Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: –2012. – No. 3/8 (57). –С.58-62.

Канюк Г.И, Мезеря А.Ю., Михайский Д.В., Лаптинов И.П., Фокина А.Р. Резервы энергосберегающего управления технологическими процессами на действующих ТЭС и АЭС. – Харьков: Изд-во «Точка», 2012. –184с. Русс. яз.

Канюк Г.И, Артюх С.Ф., Мезеря А.Ю., Лаптинова Е.В., Мельников В.Е. Научные принципы энергосбережения в тепловой и атомной энергетике. – Харьков: Изд-во «Точка», 2013. –140 с. Русс. яз.

Канюк Г.И, Мезеря А.Ю., Лаптинов И.П. Модель энергосберегающего управления нагнетательными установками тепловых электростанций. Вісник НТУ “ХПІ”: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. No12(1055), 2014. – С.90-97.

Змиевская ТЭС. Графики исходно-нормативных удельных расходов топлива энергоблока ст. No 8. Отчет НАК «Энергетическая компания Украины», 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com