DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2015.60136

КЕРУВАННЯ ДАНИМИ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЛІБЕРАЛІЗОВАНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Oleh Viktorovych Kotsar, Denys Kostiantynovych Tkachenko

Анотація


В статті досліджено цілі, завдання та моделі керування даними обліку в умовах запровадження в Україні лібералізованого ринку електричної енергії. На підставі аналізу результатів функціонування автоматизованих систем контролю, обліку та керування енерговикористанням (АСКОЕ) суб’єктів енергоринку зроблено висновок, що ефективне впровадження ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку (РДДБР) можливе лише за умови побудови стійкої моделі керування даними обліку за різних моделей ринку електричної енергії України та на перехідних етапах. За результатами аналізу світового досвіду застосування різних моделей керування даними вимірювань зроблено висновок щодо доцільності запровадження в Україні централізованої моделі, яка створює найкращі умови для забезпечення повноти, достовірності та актуальності даних обліку. Запропоновано низку організаційно-технічних заходів і визначено основні етапи переходу від децентралізованої до централізованої моделі керування даними обліку в ринку електричної енергії України шляхом вдосконалення взаємодії АСКОЕ суб’єктів енергоринку та Інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) Головного оператора, побудови розподіленої бази даних вимірювань й обліку електричної енергії і забезпечення регламентованого дистанційного автоматизованого доступу всіх заінтересованих сторін до даних обліку електриної енергії, зокрема до первинних даних обліку в уніфікований спосіб на рівноправних засадах.

Ключові слова


вимірювання; дані комерційного обліку; керування даними; облік; первинна база даних; первинні дані обліку; ринок електричної енергії; уніфікований протокол передавання даних вимірювань

Повний текст:

PDF

Посилання


Про засади функціонування ринку електричної енергії України: закон України [прийнято Верхо в. Радою 24.10.2013 р. No 663-VII, поточна редакція від 20.04.2014] // Відомості Верховної Ради України, 2014 – No 22 – с.1781.

KEMA: Smart meter test laboratories. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://www.dnvkema.com/es/innovations/innovative-projects/Smartgrid/Smart-meter-test-laboratories.aspx.

Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011. - No3 - С.27 - 39.

CEER Benchmarking Report on Meter Data Management. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.energy-regulators.eu.

Світовий досвід організації збору та обробки даних комерційного обліку в лібералізованих ринках електричної енергії / Д.К.Ткаченко, студент, О.В.Коцар, канд.техн.наук, доцент // VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина – 2014», 21-23 травня 2014 року – Київ, ІЕЕ НТУУ «КПІ» - С. 79 – 88.

3rd Internal Energy Market Package. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm.

Коцар О.В., Поліщук О.Ю. Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів // Енерг. та електрифікація, 2013. – No6 – С.53 – 64.

Унифицированный протокол передачи данных АСКУЭ Головного оператора ОРЭ. Спецификация. Версия протокола 1.0. Версия документа 1.1.3.1 / Разраб. О.В.Коцар, В.В.Мазан – К.: 2003–2006–65с. - Режим доступу до ресурсу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13&wid=91be95c2e3479e0eb4da444ae693e2.

Коцарь О.В., Мазан В.В. Применение унифицированного протокола передачи данных коммерческого учета электрической энергии в АСКУЭ Головного оператора ОРЭ Украины // Энерг. и электрификация, 2005. - No2 - С.2-9.

Концепція побудови мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.er.gov.ua/data/KoncepcMPD.v4.rar.

Концепція Інформаційно-обчислювального комплексу Головного оператора Систем и комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України / Розроб.: А.В.Праховник – керівн. розроб., О.В.Коцар, Ю.О.Расько // Затв. ДП «Енергоринок» 10.11.2011р. – 68 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com