DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2015.60141

СТАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДУ СИСТЕМИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Myroslav Trokhymovych Strelkov

Анотація


Метою статті є аналіз складу цілісної системи ринку електричної енергії на функціональному зрізі. Задля цього в якості формальної моделі об’єкту аналізу використано фрейми «галузь», «ринок» та «інфраструктура». Склад системи першого порядку ринку електричної енергії визначено за результатами ринково-галузевої ідентифікації процесу електропостачання з використанням фреймів «галузь» і «ринок». Фрейм «інфраструктура» інтегровано до загальних понять «виробництво – торгівля – організація», за якими визначено склад системи другого порядку ринку електричної енергії з подальшою декомпозицією її елементів на підсистеми. У підсумку побудовано статичну модель складу системи ринку електричної енергії як складної, організованої надсистеми. Показано відображення між елементами систем першого і другого порядків.

Ключові слова


електроенергетична галузь; ринок електричної енергії; інфраструктура; система; декомпозиція; склад; модель складу; статична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Стрелков М.Т. Галузева організація інфраструктури ринку електроенергії / М.Т. Стрелков // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2003. – No1. – С.97-105.

Стрелков М.Т. Маркетингові питання реструктуризації електроенергетики / М.Т. Стрелков // Електричні мережі та системи. – 2004. – No5-6. – С.100-104.

Стрелков М.Т. Реструктуризація галузевої інфраструктури ринку електричної енергії / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2007. – No9. – С.3-8.

Стрелков М.Т. Лібералізація в системі ринку електричної енергії / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2012. – No10. – С.10-17.

Стрелков М.Т. Складові інфраструктури системи енергоринку: створювані потоки, реалізовані принципи, розв’язувані задачі / М.Т. Стрелков // Енергетика та електрифікація. – 2014. – No4. – С.51-57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com