ВИБІР ПЕРЕРІЗУ КАБЕЛІВ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 10(6) кВ ЗА ЕКОНОМІЧНІСТЮ

Mykhailo Yosypovych Burbelo, Liudmyla Mykhailivna Melnychuk

Анотація


В статті проаналізовано можливість вибору кабелів за економічною густиною струму в сучасних економічних умовах. Визначено значення економічної густини струму для кабелів з паперовою ізоляцією та з ізоляцією із зшитого поліетилену. Показано, що застосування критеріїв Вальда, Гурвіца, Лапласа, Севіджа тісно пов’язано з вибором кабелів за економічною густиною струму за різних його значень в діапазоні невизначеності.

Ключові слова


економічна густина струму; зведені річні витрати; економічний переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Справочник по проектированию электроснабжения / [под ред. Ю. Г. Барыбина и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

Справочник по электроснабжению и электрооборудованию / [под ред. А. А. Федорова]. – М. : Энергоатомиздат, 1986.– Т.1 – 580 c., 1987.– Т.2 – 591с.

Зорин В. В. Системы электроснабжения общего назначения : учебник для студентов вузов / В. В. Зорин, В. В. Тисленко. – Чернигов : ЧГТУ, 2005. – 341 с.

Правила улаштування електроустановок. – Харків : Вид-во «Форт», 2011. – 736 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2016.68617

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com