DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2016.68827

КАСКАДНА УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ ДИМОВИХ ГАЗІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЕЛЕНЬ

Mykhailo Fedorovych Bozhenko, Inna Yanivna Perevortkina

Анотація


Наведені методики і результати розрахунків енергетичної ефективності калориферних установок, що використовуються для утилізації теплоти димових газів водогрійних котелень, при їх експлуатації в «сухому» та «мокрому» режимах. Визначені мінімальні температури охолодження димових газів в калориферах, при яких досягається максимальний  потік відведеної теплоти. Встановлені оптимальні значення коефіцієнтів байпасування гарячих димових газів поза калориферними установками при різних початкових температурах.

Ключові слова


котел; димові гази; утилізатор-калорифер; тепловий потік; ентальпія; вологовміст; енергетична ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алабовський О.М. Проектування котелень промислових підприємств: курсове проектування з елементами САПР: навч. посібник для студентів вузів із спец. «Промислова теплоенергетика» / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В. Хоренженко. – Київ: Вища школа, 1992. – 207 с.

Коржевін А.Д. Комплексна утилізація теплоти в пароводогрійній котельні системи централізованого теплопостачання / А.Д. Коржевін, М.Ф. Боженко // Збірник тез доп. XI Міжнар. наук.-практ. конференції аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», НТУУ «КПІ», 16-19 квітня 2013 р.– 2013. – Том 1. –С.137.

Боженко М.Ф. Енергозбереження в теплопостачанні: навч. посіб. / М.Ф. Боженко, В.П. Сало. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 268 с.

Семенюк Л.Г. Получение конденсата при глубоком охлаждении продуктов сгорания / Л.Г.Семенюк // Промышленная енергетика. – 1987. – № 8. – С. 47–50.

Аронов И.З. Контактный нагрев воды продуктами сгорания природного газа / И.З. Аронов.– 2-е изд., перераб. и доп.– Л.: Недра, 1990. – 280 с.

Кудинов А.А. Повышение эффективности работы конденсационных теплоутилизаторов поверхностного типа / А.А.Кудинов // Промышленная энергетика. – 1999. – № 7. – С. 30–34.

Фіалко Н.М. Дослідження режимів роботи димових труб котелень за умов глибокого охолодження димових газів / Н.М. Фіалко, Р.О. Навродська, Г.О. Пресіч // Промышленная теплотехника. – 2003. – Т. 25, № 4. – С. 27–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com