№ 2 (2015)

Енергетика: економіка, технології, екологія, 2015, Вип. 2(40)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

Ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні в спекотний період року PDF
М. К. Безродний, Д. С. Кутра, І. В. Сергієнко
Гетерогенні ліофобні системи – потужні дисипатори енергії коливань в гідромеханічних системах PDF
В. А. Єрошенко, В. М. Сліденко
Моніторинг температурного стану навчального корпусу PDF
В. І. Дешко, Білоус І. Ю.
Численное исследование теплового состояния оборудования силового блока турбокомпрессорного агрегата при наличии тепловой изоляции горячих узлов PDF (Русский)
В. Е. Костюк, Е. И. Кирилаш
Определение интервала дискретизации при исследовании режимов электропотребления объектов дробильно-помольного комплекса PDF (Русский)
В. П. Калинчик, А. В. Мейта
Підвищення достовірності прогнозування навантаження кінцевих споживачів в РДДБР PDF
О. В. Коцар, Ю. О. Расько, П. М. Галабіцький
Моделирование нестационарных тепловых режимов силовых масляных трансформаторов PDF (Русский)
С. В. Казанский, В. И. Моссаковский, Д. П. Печенкин
Термодинамічний аналіз процесу впорскування зрідженого пропану до двигуна внутрішнього згорання PDF
В. Г. Петренко, А. С. Соломаха, П. О. Барабаш
Модифіковані схеми розрахунку нормованої ціни виробництва в задачах детерміновано-стохастичного моделювання нових електрогенерувальних об’єктів PDF
В. О. Костюк
Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України PDF
Г. Г. Стрелкова
Эффективность использования средств распределенной генерации (возобновляемых и традиционных) для условий республики Ирак PDF (Русский)
A. M. Kовальчук, Ш. Ф. Абдул Разак
Забезпечення паралельної роботи тягових підстанцій змінного струму в умовах транзитних перетікань потужності PDF
Д. О. Босий
Основы формирования самоконтроля при подготовке специалистов для энергетического комплекса PDF
С. В. Гайдук, Д. Ю. Гайдук
О влиянии конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение температуры внутри камеры PDF (Русский)
Ю. Б. Лиуш
Струйно-вихревые рекуператоры как аппараты с активныими гидрогазодинамическими режимами PDF (Русский)
А. Е. Денисова, К. В. Агеев

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Регульована й диференційована тарифікація електроенергії PDF
М. Т. Стрелков