РЕДКОЛЕГІЯ

КЕРІВНИЦТВО:

Головний редактор:

Ю.І. Якименко, перший проректор КПІ ім.Ігоря Сікорського, академік НАН України, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій України, професор.

Заступники головного редактора:

С.П. Денисюк, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського, д.т.н., професор;

О.С. Яндульський, декан Факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім.Ігоря Сікорського, д.т.н., професор;

Є.М. Письменний,  декан Теплоенергетичного факультету КПІ ім.Ігоря Сікорського, д.т.н., професор;

Відповідальний секретар:

 О.О. Закладний, доцент, к.т.н. кафедри електропостачання, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім.Ігоря Сікорського.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А.О. Авраменко, д.т.н., професор; Б.І. Басок, д.т.н., професор;

О.Ф. Буткевич, д.т.н., професор; О.О. Вовк, д.т.н., професор;

А.В. Волошко, д.т.н., професор; Г.О. Воропаєв, д.т.н., професор;

В.І. Дешко, д.т.н., професор; В.Я. Жуйков, д.т.н., професор;

С.О. Кудря, д.т.н., професор; А.В. Носовський, д.т.н., професор;

М.Я. Островерхов, д.т.н., професор; С.М. Пересада, д.т.н., професор;

В.А. Попов, д.т.н., професор; К.К. Ткачук, д.т.н., професор;

В.О. Туз, д.т.н., професор; О.Ю. Черноусенко,д.т.н., професо;

С.П. Шевчук,  д.т.н., професор; В.Ф. Шинкаренко, д.т.н., професор.

ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Е. Хандшин (Дортмундський  технічний університет, інститут енергетичних систем та економіки енергетики, Німеччина), д.т.н., професор;

Ричард Стржелецкі (Інститут електротехніки, Варшава, Польща), д.т.н., професор;

П.Я. Екель (Папський католицький університет Мінас Жерайс, Бразилія), д.т.н., професор;

А.В. Кузнєцов (Університет штату Північна Кароліна, США), д.т.н., професор;

В.І. Олещук (Институт энергетики Академии Наук Молдовы), д.т.н., професор;            

О.В. Кузнецов (Університет прикладних наук, Німеччина), д.т.н., професор;

Карлос Ф. Пфайфер (Університетський коледж Південно-Східної Норвегії), д.т.н., професор;

А. Башкіс (Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва), д.т.н., професор;

Опітс Йоахім (Інститут енергетики м. Хамм, Німеччина), д.т.н., професор;

В.М. Постолатий (Институт энергетики Академии Наук Молдовы), д.т.н., професор;

ОРГАНІЗАЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Технічний секретар, відповідальний за випуск видання  Н.О. Кравчук.

Комп'ютерна верстка – П.В. Соколовський.

Коректор – В.Г. Смоляр.