Інформація про автора

Волошко, А. В., Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»