Інформація про автора

Бориченко, О.В., НТУУ "КПІ", Україна