Інформація про автора

Денисюк, С.П., НТУУ "КПІ", Україна