DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102798

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ МЕТОДОМ НАЙБІЛЬШОГО ГАРАНТОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Алег Ігаравіч Аляксандраў, Сяргей Васільевіч Домнікаў, Dmytro Olehovych Ivanko

Анотація


При обмеженому або несвоєчасному постачанні паливом електростанцій енергосистеми спостерігається відхилення фактичних режимів експлуатації від запланованих. У цьому випадку на деяких електростанціях має місце дефіцит палива. Тоді при корекції режиму на найближчий інтервал часу в диспетчерську службу енергосистеми повинні бути передані оцінки допустимих витрат палива на дефіцитних електростанціях. Таким чином, в постановці завдання оптимального розподілу активних потужностей накладаються жорсткі обмеження на допустимі витрати палива, і забезпечується можливість виходу фактичних витрат палива на недефіцитних станціях за раніше задані межі. У цьому випадку здійснюється перехід від жорстких обмежень по допустимим витратам палива на недефіцитних станціях до розпливчастим обмеженням. Тепер завдання доцільно сформулювати як задачу багатоцільової оптимізації, в якой при належному виборі функцій приналежності розпливчастих множин можна з гарантією отримати задовільне рішення.

Ключові слова


энергосистема; постачання паливом; оптимізація; витрата палива; жорсткі обмеження; дефіцит; розпливчаті множини; багатокритеріальність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Нурминский Е.А. Численные методы решения детерминированных и стохастических минимаксных задач. - Киев, Наукова думка, 1979.

Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы оптимизации.- Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина. ‒ 1975. ‒ 279 с.

Гурский С.К., Домников С.В. Распределение активной мощности методом гарантированного относительного уровня. – Электричество. – 1982, №9. – С. 10-14.

Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях.- В кн.: Вопросы анализа и процедур принятия рещений.- М.: Мир, 1976. – 165 с.

Электрические системы. Электрические расчеты, программирование и оптимизация режимов/ Под ред. В.А. Веникова.- М.: Высшая школа, 1973.- 344 с.

Anders, G.J. Probability Concept in Electric Power Systems. – N.Y.: Wiley, 1990. – 682 p.

Рыков А.С. Методы системного анализа: многокритериальная и нечеткая оптимизация, моделирование и экспертные оценки. – М.: Экономика, 1999. – 192 с.

Александров О.И., Домников С.В. Методы анализа текущих ремонтных отключений основного оборудования в сложной электроэнергетической системе. Минск: Технопринт, 2001. – 260 с.

Козлов В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. Уч. пособие. СПб.: Изд. политехн. ун-та, 2014. – 176 с.

Секретарев Ю.А., Мятеж Т.В., Мошкин Б.Н. Оптимизация режимов работы генерирующей компании на базе ТЭЦ по выработке электроэнергии на основе критерия максимизации прибыли. Электромеханика. (Известия ВУЗов). – 2016, №4. – С. 82 – 87.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com