ФОРМУВАННЯ ФАКТОРНОГО ПОЛЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Kostiantyn Nyfontovych Tkachuk, Vitalii Vasylovych Kalinchyk

Анотація


В роботі розглядаються підходи до формування складу впливаючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. В якості об’єкта дослідження аналізуються підприємства з вироблення скла і скляних виробів. Технологія отримання скла складається з двох виробничих циклів – циклу технології отримання скломаси і  циклу технології отримання скляних виробів. В такій технології виділені  наступні   характерні виробничі процеси, які характеризуються наявністю небезпечних для людини факторів – транспортування сировини, випалювання і плавлення, ручні  операції в процесі виробництва та відновлювальні роботи і реконструкція. Наведені чинники  складають факторне поле небезпечних для людини впливів, яке містить чотири групи факторів - механічні, температурні, електричні та аерозолі. Показано, що окрім небезпечних для людини факторів, які пов’язані безпосередньо з виробничим процесом, необхідно також розглядати вплив мікроклімату виробничих приміщень. Для визначення ключових причин впливу цих факторів на людину запропоновано використання діаграма Ісікави.

Ключові слова


небезпечні та шкідливі фактори; виробничий об’єкт; ризики; діаграма Ісікави

Повний текст:

PDF

Посилання


Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий/ Гулоян Ю.А. ‒ Владимир: Транзит-Икс, 2003. ‒ 480 с.

Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла/ Шелби Дж.; [перевод с английского Е. Ф. Медведева]. - М.: Мир, 2006. - 288 с.

Чернова А. С. Гигиеническая оценка условий труда и риска нарушений здоровья работающих в современном производстве стеклотары: дис.. ... канд. мед. наук: 14.00.17/ Чернова Анна Сергеевна. - Санкт –Петербург, 2007. – 142 c.

Ткачук К.Н. Механізми побудови системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів виробничих об’єктів/ Ткачук К.Н., Калінчик В.В.// Енергетика: економіка, технології, екологія – 2014. - № 1. – С. 85 – 89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102802

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com