ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА НАЯВНОСТІ У РОБОЧИХ ОБ’ЄМАХ ЙОГО КАМЕРНИХ ПЕЧЕЙ ПРОСТОРОВОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

Yurii Hryhorovych Kachan, Viktor Leonidovych Kovalenko, Alina Anatoliivna Vizer

Анотація


Виконано аналіз можливості підвищення енергетичної ефективності газових камерних печей ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Представлені результати експериментальних досліджень впливу просторового електричного поля на розподіл теплоти у камерах печах.

Ключові слова


енергетична ефективність; камерна піч; споживання природного газу; просторове електричне поле; тепловий баланс; теплота відхідних газів

Повний текст:

PDF

Посилання


Муніципальний енергетичний план Запоріжжя. Концепція. [Електронний ресурс] : − Режим доступу: http://mep.ecosys.com.ua/data/mep_zp_concept.pdf

Бергауз, А. Л. Повышение эффективности сжигания топлива в нагревательных и термических печах [Текст] / А.Л. Бергауз, Э.И. Розенфельд. − Л. : Недра, 1984. – 175 с.

Сазонов, Э. В. Утилизация теплоты и очистка газовых выбросов: [монография] / Эдуард Владимирович Сазонов. – Воронеж. − 2010. − 142 с.

Фиалко, Н. М. Эффективность систем утилизации теплоты отходящих газов энергетических установок различного типа [Текст] / Н. М. Фиалко, Ю. В. Шеренковский, А. И. Степанова и др. // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т.30, № 3. – С. 68-76.

Качан, Ю. Г. Щодо можливості керування тепловими потоками просторовим електричним полем [Текст] / Ю. Г. Качан, В. Л. Коваленко, А. А. Візер // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов Национальной металлургической академии Украины. – 2013. – № 13. − С. 80-84.

Качан, Ю. Г. Моделювання температурного режиму газової нагрівальної печі за наявності просторового електричного поля [Текст] / Ю. Г. Качан , В. Л. Коваленко, А. А. Візер // Енергетика: економіка, технології , екологія. – 2014. − № 2 (36). − С. 30-34.

Качан, Ю. Г. Кількісна оцінка ефективності газової нагрівальної установки за умови створення в її камері просторового електричного поля [Текст] / Ю. Г. Качан, В. Л. Коваленко, А. А. Візер // Енергетика: економіка, технології , екологія. – 2014. − № 4 (38). − С. 14-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102834

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2016 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com