DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111644

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УТОЧНЕНИХ ТЕПЛОВИХ МОДЕЛЕЙ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ

Ivan Vasylovych Prytyskach

Анотація


Робота систем діагностування в робочих режимах потребує необхідного врахування впливу фізичних процесів у трансформаторі на результати вимірювань діагностичних параметрів. Це, перш за все, процеси, пов’язані зі зміною навантаження та відповідним нагріванням і охолодженням трансформатора. В роботі виконано дослідження та співставлення нових уточнених теплових моделей трансформатора та проаналізовано можливості їх використання для визначення базових значень діагностичних параметрів трансформатора. Показано, що найбільш доцільним є використання уточненої теплової моделі трансформатора, яка врахову є вплив вологовмісту масла на теплові характеристики трансформатора при зміні режимів його роботи.

Ключові слова


силовий трансформатор; діагностичний параметр; температура масла у верхніх шарах; вологовміст масла; теплова модель; температура найбільш нагрітої точки обмотки

Повний текст:

PDF

Посилання


Сазызикин В.Г. Организационные аспекты эксплуатации изношенного электрооборудования / В.Г. Сазыкин // Промышленная энергетика. – 2000. – №4 – С.28-35.

Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов / Б.А. Алексеев. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. – 216 с.

Стогній Б.С. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 6. – С. 20–31.

Wang M. Review of Condition Assessment of Power Transformers in Service / M. Wang, A.J. Vandermaar, K.D. Srivastava // IEEE Electrical Insulation Magazine. – 2002. – Vol. 18. – No. 6.

Saha, Tapan K. Review of modern diagnostic techniques for assessing insulation condition in aged transformers / Saha, Tapan K. // IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation, – 2003. – Vol. 10. No. 5. – P. 903-917.

Power transformers – Part 7: Loading guide for oil–immersed power transformers: IEC 60076–7:2005. – [Valid from 2010-12-31]. – Geneva: IEC, 2010. – 62 p. – (International standard).

Притискач І.В. Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системах діагностування силових трансформаторів / І.В. Притискач // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 2. – С. 82–87.

Swift G. A fundamental aProach to transformer thermal modeling – Part I: Theory and equivalent circuit / G. Swift, T. S. Molinski, W. Lehn // IEEE Trans. Power Del. – Vol. 16, № 2. – 2001. – P. 171–175.

Susa D. Dynamic thermal modeling of power transformers / D. Susa, M. Lehtonen, H. Nordman. // IEEE Trans. Power Del. – Vol. 20, №. 1. – 2005. – P.197–204.

Cui Y. Moisture-Dependent Thermal Modelling of Power Transformer / Cui Y., Ma H., Saha T., Ekanayake C., Martin D. // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2016. – Vol. 31. – No.5. – P.2140-2150.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com