РОЗРОБКА МОДЕЛІ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КВАЗІПОСТІЙНИХ СТРУМІВ В НЕЙТРАЛІ НА РЕЖИМНІ ПАРАМЕТРИ МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Valerii Valentynovych Kyryk, Oleksandr Ihorovych Khudyk, Andrii Viktorovych Bilyk

Анотація


В роботі представлено розробку імітаційної моделі  автотрансформатора АОДЦТН-333000/750/330. Змодельовано електричну та магнітну системи автотрансформатора. Підтверджена адекватність розробленої моделі реальному автотрансформатору шляхом порівняння параметрів моделі та паспортних даних автотрансформатора. Представлено результати дослідів неробочого ходу та короткого замикання. Запропоновано використання розробленої імітаційної моделі для дослідження впливу квазіпостійних струмів у нейтралях автотрансформаторів магістральних мереж змінного струму.

Ключові слова


силовий автотрансформатор; геомагнітні індукційні струми; магнітне коло; електричне коло; крива намагнічування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boteler D.H. Geomagnetic effects on the pipe-to-soil potentials of a continental pipeline // Advances in Space Research - ADV SPACE RES, 26 . – 2000. – С. 15-20.

Кирик В.В., Нагорний Р.В. Дослідження розподілу геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах 750 кВ // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2014. – № 2(36). – С. 101-105

Кириленко А.В., Кирик В.В., Подольцев А.Д. Геомагнитные индукционные токи в электрических сетях // Енергетика та електрифікація. – 2012. – №11. – С. 46-49.

Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Мультифизическое моделирование в электротехнике – К.:Ин-т электродинамики НАН Украины, 2015. – С.142-166.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111645

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com