ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДНОФАЗНОГО ІНВЕРТОРА ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ ТА ГАРМОНІЧНІ СПОТВОРЕННЯ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ НАВАНТАЖЕННЯ

Oleksandr Yuliiovych Haievskyi, Danylo Stanislavovych Dieliev, Maksym Oleksiiovych Chornomurko, Vasyl Volodymyrovych Bodniak

Анотація


Робота присвячена дослідженню вихідних характеристик однофазного автономного інвертора: ККД, загального коефіцієнту гармонійних спотворень (Total Harmonic Distortion, THD) та внеску окремих гармонік у вихідну потужність. Запропонована методика визначення ККД на основі попереднього спектрального аналізу, яка враховує частку першої гармоніки у вихідної  потужності. Створена система моніторингу ККД і THD за допомогою розробленого віртуального приладу в пакеті LABVIEW. Отримані залежності ККД і THD комерційного інвертору Power Star від потужності навантаження і проведено порівняння їх значень з нормами міжнародних та українських стандартів.

Ключові слова


інвертор; фотоелектричні станції; ефективність інвертора; ККД; якість потужності; коефіцієнт гармонійних спотворень; THD

Повний текст:

PDF

Посилання


Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності: ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT). [Чинний з 1.10.2014]. - К.: Держстандарт України, 2014. – 27 с.

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109-97. – К.: Изд-во стандартов, 1998; Госстандарт Украины, с доп. и попр., 1999. – 31 с.

R.S. Faranda, H. Hafezi, S. Leva, M. Mussetta and E. Ogliari. The optimum PV plant for a given solar DC/AC converter // Energies 2015, 8, 4853-4870

M. Armstrong, D.J. Atkinson, C. M. Johnson and T. D. Abeyasekera. Low order harmonic cancellation in a grid connected multiple inverter system via current control parameter randomization // IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 20, No. 4, July 2005, p. 885-892.

О.Ю. Гаєвський, В.В. Магада, С.О. Ужейко. Методи гармонічного аналізу вихідної напруги інвертора в реальному часі // Енергетика: економіка, технології, екологія, – 2014. – № 3(37). – С. 72–77.

N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Vitelli. Power electronics and control techniques for maximum energy harvesting in photovoltaic systems // CRC Press: Boca Raton, Florida. - 2012, - 366 p.

M.S. de-Cardona, J. Carretero. Analysis of the current total harmonic distortion for different single-phase inverters for grid-connected PV-systems // Solar Energy Materials & Solar Cells 87 (2005) 529–540.

C. Nemes, F. Munteanu, D. Astanei. Analysis of grid-connected photovoltaic system integraton on low-voltage distribution network // Journal of Sustainable Energy. – 2016. - Vol. 7, No. 1, p.9-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111677

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com