DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111679

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ АЕРОПОРТОМ

Viktor Panasovych Zakharchenko, Nataliia Petrivna Sokolova

Анотація


В статті пропонується системна модель управління ефективним споживанням обсягу електричної енергії аеропорту. З метою ефективного управління споживанням електричної енергії пропонується організація в аеропортах відокремленої служби енергоменеджменту. Визначені інформаційні та управлінські зв′язки між службою енергоменеджменту та підрозділами аеропорту. Ефективність функціонування системи управління базується на вдосконалених методиках та алгоритмах щодо нормування питомих витрат електричної енергії та прогнозування обсягу споживання електричної енергії об’єктами аеропорту. Ефективність даних заходів збільшується шляхом поетапного впровадження комплексу практичних рекомендацій. Практичне застосування моделі автоматизованої системи управління ефективним споживанням електричної енергії аеропортами дозволить встановити інформаційні та управлінські потоки відповідальних підрозділів аеропорту з метою надання пропозицій та визначення коригуючих дій для ефективно споживання електричної енергії.

Ключові слова


аеропорт; енергозбереження; енергоефективність; система енергетичного менеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Кисіль, С. В. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів окремим структурним підрозділом залізниці [Текст] / С. В. Кисіль // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 03 (97). – С. 11–15.

Розен, В. П. Управління режимом електроспоживання промислового підприємства [Текст] / В. П. Розен, // Промелектро. – 2005. – № 6. – С. 35–41.

Розен, В. П. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності для промисловості України [Текст] / В. П. Розен, Б. Л. Тишкевич, П. В. Розен // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 6(100). – С. 9–19.

Глушков, В.М. Введение в АСУ [Текст]/ В.М.. Глушков. - К.: Техніка, 1974. – 319 с.

Алексеев А.Е. Диагностика надежности автоматизированных систем: учебное пособие. – Архангельск: Изд-во ГОУ АГТУ, 2004. – 75 с.

Розен, В. ДСТУ 5077:2008 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента промышленных предприятий. Проверка и контроль эффективности функционирования [Текст] / В. Розен, О. Соловей, А. Чернявський та ін. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 25 с.

ДСТУ 3755 – 98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію [Текст] – Введ. 1998-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 1998. – 22 с.

Захарченко, В.П. Модель управління ефективністю споживання обсягу електричної енергії аеропортами [Текст] / В.П. Захарченко, Н.П. Соколова // Восточно –Европейский журнал передовых технологий. - №5/8 (71). – С. 8-12


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com