DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111680

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Valerii Ivanovych Deshko, Iryna Olehivna Sukhodub, Olena Ihorivna Yatsenko

Анотація


У даній роботі проаналізовано різні підходи до розрахунку навантаження на систему опалення приміщення на базі вітчизняних і європейських стандартів та програми для динамічного моделювання будівель. Результати розрахунків за даними підходами мають значні відмінності за рахунок впливу містків холоду та різних підходів до розрахунку тепловтрат через підлогу на ґрунті. Врахування містків холоду може призвести до збільшення теплового навантаження на систему опалення на 10%. Проведений аналіз складових теплового навантаження на систему опалення громадської будівлі для європейського підходу за стандартом EN 12831 та за допомогою спеціалізованої програми для динамічного моделювання EnergyPlus. Методика та результати розрахунків витрат теплоти на вентиляцію за наведеними методиками майже не відрізняються. Досліджено також питому надбавку до теплового навантаження на систему у зв’язку з переривчастими режимами опалення, яка залежить від різниці температур в робочі та неробочі години та часу «розігріву» приміщення.

Ключові слова


теплове навантаження; система опалення; моделювання енергоспоживання; переривчасте опалення; тепловий комфорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Полуянов В. П. Перспективы развития централизованного теплоснабжения в Украине в контексте государственно-частного партнерства / Полуянов В. П., Кравченко Р. С. // БІЗНЕСІНФОРМ, 2012. − №5. − С. 109−112.

Колесник, Е. Энергоэффективность строительной отрасли: приоритетные нормативные документы [Электронный ресурс] / Е. Колесник //Энергосбережение в зданиях. – 2010. – 16 февраля. – Режим доступа: http://www.patriot-nrg.ua/rus/savings/view/ 50. – Загл. с экрана. – Проверено: 17.09.2015.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление: Учеб. для вузов. ‑ М.: Стройиздат, 1991.–735 с. ISBN 5-274-01527-1.

Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування; надано чинності 2014-01-01. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с.

Солод Л. В. Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання / Л. В. Солод, А. В. Адегов, В. Н. Волошко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. − 2015. − Вып. 84. − С. 186-191

EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program / D. B. Crawley, L. K. Lawrie [and others] // Energy and Buildings. – 2001. – Vol. 33. – P. 319-331.

Crawley D. B. EnergyPlus: new capabilities in a whole-building energy simulation program / D. B. Crawley, L. K. Lawrie [and others] // Seventh International IBPSA Conference (August 13-15, 2001, Rio de Janeiro)

EN 12831:2003 E Heating systems in buildings – Method for calculation of the design heat load. (Опалювальні системи в будівлях – Розрахунок теплових навантажень) – CEN, 2003. – 76

The official website EnergyPlus Energy Simulation Software. Input Output Reference. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://energyplus.net/sites/all/modules/custom/nrel_custom/pdfs/pdfs_v8.6.0/InputOutputReference.pdf

Дацюк Т.А. Моделирование теплового режима жилых помещений при прерывистом отоплении / Дацюк Т.А., Ивлев Ю.П., Пухкал В.А. // Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал. – 2014. - №5. – Библиогр.: 6 назв.

BS EN 12831:2003 Heating systems in buildings – Method for calculation of the design heat load. – BSI, 2003. – 88 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com