DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111684

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ КІНЦЕВОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НАСЕЛЕННЯМ

Borys Ivanovych Basok, Oksana Mykolaivna Lysenko, Yurii Andriiovych Veremiichuk

Анотація


В статті представлені результати дослідження потенціалу енергоспоживання споживачів теплової та електричної енергії, зокрема населення, для розроблення заходів щодо зменшення нерівномірності денного та нічного енергоспоживання. Наведено динаміку зміни кількості споживачів електроенергії, а також обсяги споживання електроенергії за групами споживачів. Представлені дані обсягів відпуску та споживання теплової енергії та структуру споживачів. Встановлено, що саме кінцевий споживач, тобто населення, шляхом саморегулювання енергоспоживанням дасть змогу значно підвищити енергоефективність систем електро- та теплопостачання та посилити енергетичну безпеку держави.

Ключові слова


пікове енергоспоживання; нічний провал енергоспоживання; кінцевий енергоспоживач; енергоефективність; енергетична безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Патон Б.Є., Долінський А.А., Геєць В.М., Кухар, В.П., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Подолець Р.З. Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України // Вісник НАН України, - 2014. №9. – С. 29-47.

Патон Б.Є., Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Проект державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012-2016 роки – інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України // Вісник НАН України. – 2012. – № 9. – С. 14 – 28.

Басок Б.І., Євтухова Т.О. Модель підвищення 3-Е ефективності організаційно-технологічного управління системами комунальної теплоенергетики // Промышленная теплотехника. – Т.37, №7. – С.191-195.

Zamulko A. Veremiichuk Y. Methods of controlling power consumption in terms of reforming market conditions [Text] // Scientific Journal of Riga Technical University, series: Power and Electrical Engineering. – 2014. – № 32. – pp. 41– 46.

Замулко А.І. Веремійчук Ю.А. Дослідження графіків електричних навантажень груп споживачів електричної енергії [Текст] / А.І. Замулко, Веремійчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. – С. 82–85. (НМБ РІНЦ)

Веремійчук Ю.А., Панасюк М.П., Замулко А.І.. Аналіз ефективності розподілу споживачів електричної енергії на роздрібному ринку України // Науково-практичний журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», Кременчук. Випуск 2/2012 (18). С. 72-76.

Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Цільові орієнтири проекту Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України. Частина 1. Вихідні умови розробки стратегії, основні пріоритети, інноваційний розвиток сфери теплозабезпечення // Пром. теплотехніка, - 2014. - Т.36, №2. - С. 54-69..

Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Цільові орієнтири проекту Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України. Частина 2. Механізм реалізації, цільові індикатори, моніторинг виконання і очікувані результати // Пром. теплотехніка, - 2014. - Т.36, №3. - С. 44-54..

Інтелектуальні енергетичні системи теплозабезпечення будівель / Н. М. Фіалко, М. П. Тимченко, А. А. Халатов, Ю. В. Шеренковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 203–209.

Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2016 році. Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/

Річний огляд діяльності Держенергонагляду за 2016 рік. Режим доступу: https://den.energy.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com