DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111686

РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОНОСІЯ ВІД ДЖЕРЕЛА У СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ФАКТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛАДНАННЯ

Anton Mykolaiovych Hanzha, Viktoriia Mykolaivna Pidkopai, Eduard Mykolaiovych Niemtsev

Анотація


Економія теплової енергії на джерелах та об'єктах її кінцевого споживання є одним із способів енергозбереження. Актуальною задачею є вибір найефективнішого з методів регулювання відпустку теплоти. Розроблені методи та засоби вибору раціональних параметрів теплоносія при відпуску теплоти від джерела враховують реальні характеристики обладнання елементів системи теплопостачання та їх взаємний вплив. Поставлено та розв’язано задачу мінімізації витрат коштів на природний газ та електроенергію з метою забезпечення необхідних параметрів повітря у приміщеннях споживачів у всьому діапазоні зміни температури зовнішнього повітря у опалювальному сезоні. Побудовано раціональний закон регулювання температури теплоносія при раціональній її витраті.

Ключові слова


теплопостачання; обладнання; споживач; регулювання; мінімізація; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Отопление, вентиляция и кондиционирование (с изменениями и дополнениями): СНиП 2.04.05–91. – Официальное издание. – М. : Госстрой СССР, 1991.

Шарапов В. И. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения / В. И. Шарапов, П. В. Ротов. – М: Издательство «Новости теплоснабжения», 2007. – 164 с.

Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети / Соколов Е. Я. – М.– Л. : Госэнергоиздат, 1963. – 360 с.

Ливчак В. И. Энергосбережение в системах централизованного теплоснабжения на новом этапе развития // Энергосбережение. – 2000. – №2.– С. 4-9


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com