DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2017.111710

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРЄМСТВ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Oleksandr Mykhailovych Sukhodolia

Анотація


У статті розглянуто питання забезпечення відповідності системи підготовки та перепідготовки персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу викликам, які постають перед підприємствами галузі та державою у сфері забезпечення енергетичної безпеки.  Проаналізовано основні етапи удосконалення системи підготовки кадрів за напрямом «менеджмент» в сфері енергетики, виходячи з динаміки розвитку моделей управління в енергетиці, а також викликів та загроз стійкості функціонування паливно-енергетичного комплексу. Виділено пріоритетні напрями удосконалення навчальних дисциплін та напрямів підготовки персоналу для потреб підприємств енергетики та системи органів державної влади.

Ключові слова


енергетична безпека; державне управління; паливно-енергетичний комплекс, енергетичний менеджмент; корпоративне управління; підготовка персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки". Збірник матеріалів науково-практичної конференції / за ред. О. М. Суходолі .– К.: НІСД, 2015. – 115 с.

Світова гібридна війна: Український фронт: монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна,– К. : НІСД, 2017. – 496 с.

Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України / О.М. Суходоля // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 3. – С.62-76 .

Кондратов С.І. Проблема розбудови системи підготовки кадрів і населення для забезпечення стійкості критичної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс]. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kadry-d370c.pdf

Суходоля О.М. Навчання керівного складу державних органів та інших організацій у сфері захисту критичної інфраструктури. [Електронний ресурс]. http://www.niss.gov.ua/public/File/2016_table/Suhodolya.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com