DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117218

ПІДХОДИ ДО ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Ihor Viktorovych Blinov, Serhii Yevhenovych Tankevych

Анотація


Широке розповсюдження розосереджених джерел енергії та розвиток конкурентних відносин в енергетиці спонукають до пошуку нових перспективних рішень щодо керування та балансу-вання в енергетичних системах. Такими рішеннями стають віртуальні електричні станції (ВіЕС) та балансуючі групи (БГ). В статті викладено результати аналізу світового досвіду створення та використання ВіЕС та балансуючих груп. Розглянуто основне призначення та складові ВіЕС, а також аспекти їх функціонування в залежності від призначення. Наведено основні функції БГ та проблеми, що вони дозволяють вирішувати.

Ключові слова


Smart Grid; віртуальна електрична станція; балансуюча група; балансування електроенергії; керування в енергетиці

Повний текст:

PDF

Посилання


Braun M. Virtual Power Plant Functionalities – Demonstrations in a Large Laboratory for Distributed En-ergy Resources // 20th International Conference on Electricity Distribution (CIRED). – Prague, Czech Republic, 8-11 June 2009.

Dimeas A. L., Hatziargyriou N. D. Agent based control of Virtual Power Plants, Intelligent Systems Applica-tions to Power Systems // ISAP 2007. International Conference on.

Денисюк С.П., Горенко Д.С. Аналіз проблем впровадження віртуальних електростанцій // Енергети-ка: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 2. – С. 25-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com