ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Volodymyr Andriiovych Popov, Petro Oleksandrovych Zamkovyi, Л. В. Охота, Д. С. Поплавець

Анотація


Короткострокове прогнозування вартості електричної енергії на оптовому ринку є необхідною умовою для ефективної участі в торгах оператора Microgrid та відповідних підрозділів промислових підприємств. Короткострокове прогнозування ціни має важливе значення для визначення оптимального розподілу потужностей між розосередженими джерелами генерації та їх узгодженої роботи з засобами акумулювання енергії, керованим навантаженням та енергосистемою. В роботі подано стислий опис і наведені основні математичні залежності теорії нечіткого моделювання часових рядів і методики їх прогнозування. Такий підхід передбачає можливість використання як нечіткої (в тому числі лінгвістичної), так і детермінованої (завдяки фазифікації) вихідної інформації. Експериментальні розрахунки показали перспективність застосування нечіткого підходу для вирішення проблеми прогнозування часових рядів (на прикладі вартості електричної енергії), у тому числі у разі відсутності деяких статистичних даних або можливої наявності в них похибки.

Ключові слова


нечіткі часові ряди; Microgrid; короткострокове прогнозування ціни; розосереджена генерація

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьева, Т. Моделирование нечетких тенденций временных рядов / Т. В. Афанасьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 215 с.

Афанасьева, Т., Сапунков, А., Тонерян, М. Двухступенчатый алгоритм выбора нечеткой модели для прогнозирования временных рядов // Автоматизация процессов управления. – 2015. – № (4). – С. 75-80.

Веремійчук, Ю.А., Притискач, І.В., Ярмолюк, О.С., Опришко, В.П. Аналіз функціонування інтегрованих енергопостачальних систем з енергетичними хабами // ScienceRise. – 2016. – № 9.2 (26). – С. 12-18.

Weron, R. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future // International journal of forecasting. – 2014. – № 30(4). – Pp. 1030-1081.

Murthy, G., Sedidi, V., Panda, A., Rath, B. Forecasting Electricity Prices in Deregulated Wholesale Spot Electricity Market – A Review // International Journal of Energy Economics and Policy. – 2014. – № 4(1). – p. 32.

Попов, В., Замковой, П., Дмитренко, И., Luciane, N. Многокритериальный выбор структуры и параметров элементов Microgrid с учетом неопределенности исходной информации // Працi Iнституту Електродинамiки Нацiональноi Академii Наук Украiни. – 2015. – № 42. – С. 8-12.

Song, Q., Chissom, B. Forecasting enrollments with fuzzy time series – Part I / // Fuzzy Sets and Systems. – 1993. – № 54. – Рp. 1–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117221

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com