DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117374

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПАРОСИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ВЕЛИКОГО СУДНА

Vladyslav Serhiiovych Mykhailenko, Oleksandr Mykolaiovych Kharabet

Анотація


На концептуальному рівні розглянуто задачу розробки інтелектуалізовані (нечіткої експертної системи (НЕС)), призначеної для підвищення надійності дії суднової енергетичної установки в умовах тривалого плавання. Передбачається, що НЕС повинна виробляти прогноз можливих ситуацій і повідомляти про них оператору. Також система відстежує поведінку оператора, і при деяких ознаках його невпевнених дій може взяти керування на себе або викликати змінного оператора. Як апарату прийняття рішень в НЕС пропонується застосування нечітких мереж Петрі.

Ключові слова


морські перевезення; суднові енергетичні установки; невизначеність складних систем; нечіткі множини і алгоритми; нечіткі мережі Петрі

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимов П.П. Судовые автоматизированные энергетические установки. Учебник для вузов морск. трансп. - М.: Транспорт, 1980. - 352с.

Михайленко В. С. Нечеткая система регулирования давления пара судовой котельной установки / В. С. Михайленко, Оженко Е. М. // Холодильная техника и технология. – 2008. – № 5 (115). – С. 69-74.

Михайленко В.С. Нечеткие продукционные экспертные системы и их взаимодействие с сетями Петри / В.С. Михайленко // Холодильная техника и технология. – 2009. – № 6 (122). – С. 78-81

Современная SCADA система / https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA

ПолковниковаН.А., Курейчик В.М.Разработка модели экспертной системы на основе нечёткой логики // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. №1 (150). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-ekspertnoy-sistemy-na-osnove-nechyotkoy-logiki (дата обращения: 20.02.2017).

Леоненков А. Ю. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTech / А. Ю. Леоненков. – СПб.: БХВ, 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com