DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117378

ВПЛИВ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА НИЗЬКОВОЛЬТНІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Ivan Vasylovych Hlad, Yaroslav Vasylovych Batsala

Анотація


Проаналізовано показники електромагнітної сумісності підключеної до низьковольтної мережі сонячної електростанції. Згідно з виміряними експериментально миттєвими значеннями струмів і напруг, які генеруються за допомогою сонячних електростанцій, обчислено струми вищих гармонік. Результати вимірювання показали, що наявність фотоелектричних систем у мережі може призвести до зниження параметрів якості напруги живлення, таких як коливання напруги, коефіцієнтів гармонічних спотворень, флікера напруги і коефіцієнта потужності. Зроблено порівняння допустимих значень основних параметрів електричної енергії з експериментальними даними. Показано ймовірність виникнення коливних енергообмінних процесів та необхідність експериментального визначення імпедансу мережі.

Ключові слова


сонячна електростанція інвертор; показники якості, електромагнітна сумісність; реактивна потужність; енергоефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


SUN, Jian. Power quality in renewable energy systems-Challenges and opportunities. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12), Spain. 2012. p. 28-30.

Гладь І. В. Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції. [Текст] / Бацала Я. В., Гладь І. В., Николин У. М.// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. - № 4(49). – С 81-89 с.

Бацала Я. В. Удосконалення засобів контролю параметрів електроенергії відновлюваних джерел енергії [Текст] / Я. В. Бацала, І. В. Гладь, О.І. Кіянюк // Нафтогазова енергетика. -2015.-№1 (23). -c.52-60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com