DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117383

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА КОТЕЛЬНИХ ЦСТ

Viktor Vasylovych Vysochyn

Анотація


Проведено чисельні дослідження нестаціонарних процесів теплообміну в геліосистемі з тепловим насосом і  сезонним  акумулятором тепла з 9 ґрунтовими вертикальними теплообмінниками в процесі періодичної, з добовим циклом, зарядки в літній період і розрядки в зимовий. Математична модель  включає рівняння, що описують умови приходу й перетворення сонячної енергії в геліоколекторі, теплообмін у ґрунтових теплообмінниках  у тривимірному масиві ґрунту й процеси в тепловому насосі.  Показано необхідність урахування взаємного впливу  ґрунтового теплообмінника й теплового насоса, а також - можливість підвищення  ефективності акумулятора  шляхом вибору раціонального кроку куща й кількості активних теплообмінників у заданій структурі. Запропоновано рекомендації з вибору розрахункового опалювального навантаження й організації роботи теплового насоса за умови  повного забезпечення споживача тепла протягом  усього зимового періоду.


Ключові слова


сезонный аккумулятор; гелиосистема; тепловой насос.

Повний текст:

PDF

Посилання


Высочин, В.В. Роль грунтового теплообменника в сглаживании неравномерности работы гелиосистемы / В.В.Высочин, А.Ю.Громовой //Праці Одеського політехнічного університету. – Одеса, 2013. – Вип. 2(41). – С.148 – 152.

Накорчевский, А.И. Оптимальная конструкция грунтовых теплообменников / А.И.Накорчевский, Б.И.Басок // Промышленная теплотехника. – 2005. – Т.27, № 6. – С.27 – 31.

Накорчевский, А.И. Рациональные решения в теплогенерирующей системе «грунтовый масcив - тепловой насос» / А.И.Накорчевский // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т.29, № 4. – С.77 – 82.

Трофименко, А.В. Экспериментальные исследования рабочих режимов грунтового аккумулятора в системе теплоснабжения дома / А.В. Трофименко, А.А.Дмитренко, Д.П.Лапко, М.А.Назаренко// Промышленная теплотехника. – 2010. – Т.32, № 5. – С.67 – 71.

Wysochin V.V. Strucural factors of solar system cluster ground coupled storage rationalization / V.V. Wysochin //Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi – Odessa, 2015. – Issue 3(47). – P.47 – 51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com