DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2014.121683

3D-МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Serhii Volodymyrovych Kazanskyi, Valerii Valeriiovych Maltsev

Анотація


Розглянуто чинні вітчизняні та європейські нормативи з улаштування блискавкозахисту. Проведено порівняльний аналіз особливостей застосування програм автоматизованого проектування блискавкозахисту. Наведено послідовність 3D-моделювання систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж. Мета дослідження: підвищення надійності експлуатації об’єктів електричних мереж за рахунок впровадження ефективних систем блискавкозахисту. Методика реалізації: запровадження новітніх алгоритмів та програм автоматизованого 3D-моделювання систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж, зокрема знижувальних підстанцій. Результати дослідження: проаналізовано основні положення чинних українських та європейських нормативів з улаштування блискавкозахисту; проведено порівняльний огляд сучасних систем автоматизованого проектування систем блискавкозахисту; досліджено перспективи впровадження 3D-моделювання систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж. Висновки: показано, що впровадження сучасних алгоритмів та технологій 3D-моделювання дозволяє істотно підвищити ефективність проектування систем блискавкозахисту та зменшити аварійність об’єктів електричних мереж, зокрема знижувальних підстанцій.

Ключові слова


електрична мережа; знижувальна підстанція; блискавкозахист; 3D-моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Сучасні системи блискавкозахисту об’єктів електричних мереж // Електропанорама, No 7–12, 2013.

IEC 62305-1:2010 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (Protection against lightning. Part 1. General principles).

IEC 62305-2:2010 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (Protection against lightning. Part 2. Risk management).

IEC 62305-3:2010 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд і небезпека для життя людей (Protection against lightning. Part 3. Physical damage to structuresand life hazard).

IEC 62305-4:2010 Захист відблискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (Protectionagainst lightning. Part 4. Electrical andelectronic systems within structures).

ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006 NEC). Увед. 01.01.2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com