DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2014.122093

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ ПРИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАННЯХ В ЗОНІ ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА

Yurii Adamovych Tarnavskyi, Oksana Volodymyrivna Fylonych

Анотація


Нагляд за станом промислового майданчика, на якому розташований потенційно небезпечний об’єкт, є важливим з точки зору своєчасного виявлення і усунення загроз до його руйнування. Для цих цілей все частіше застосовуються методи підповерхневого радіолокаційного зондування, які здатні забезпечити отримання достовірних даних про інженерно-геологічну будову ділянки без додаткового буріння. На сьогодні обробка результатів такого зондування найчастіше здійснюється в напівручному режимі з використанням можливостей програмного забезпечення самих радіолокаційних приладів – георадарів. Робота присвячена розгляду алгоритмів і реалізації на їх основі програмної системи для автоматизації традиційних етапів обробки радарограм. Вхідними даними для системи є радарограма в растровому представленні, вихідними – схема шарів грунтів. Для передачі в інші прикладні застосунки передбачена також можливість імпорту схеми в текстовий формат. Програмна реалізація застосунку виконана на мові програмування Java з використанням функцій MATLAB.

Ключові слова


георадар; радарограма; осі синфазності; Java застосунок; метод Канні; алгоритм видалення перекриттів

Повний текст:

PDF

Посилання


Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій /[Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013 р.- 206 с.

Старовойтов А.В. Интерпретация радиолакационных данных. М.:Изд-во МГУ, 2008.

Владимиров М.Л., Старовойтов А.В. Введение в георадиолокацию. – М.: МГУ, 2004, 153 с.

Вопросы подповерхностной радиолокации. Коллективная монография /Под ред. А.Ю.Грuнёва. М.: Радиотехника, 2005. 416 С.: ил. (Сер. «Радиолокация»).

Замотайлов О.В. Разработка метода восстановления изображения со специализированых приборов: Автореф. дис. ... канд. тех. наук. Москва, 2012, 18 с.

Yang J., Li X. Boundary detection using mathematical morphology // Pattern Recogn. Lett. 1995. No 16(12). P. 1277-1286.

Lim, Jae S. Two-Dimensional Signal and Image Processing // Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Д.Форсайт Компьютерное зрение // Д.Форсайт, Ж.Понс. Современный подход. изд. — М.: Вильямс, 2004. — 928 с.

Serra J. Image Analysis, Mathematical Morphology. — Academic Press, 1982.

MATLAB Builder for Java : User’s Guide. The MathWorks, Inc., 292 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com