DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127554

АНАЛІЗ АВАРІЙ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДАХ ЗА ПЕРІОД 2005 – 2015 РР.

Oksana Oleksiivna Vovk, Stefan Volodymyrovych Zaichenko, Yevheniia Petrivna Chvertko, Mykola Vitaliiovych Shevchenko, Andrii Yevhenovych Pirumov, Oleksandra Yosypivna Radetska

Анотація


Трубопровідний транспорт широко застосовують для транспортування рідких речовин на великі відстані. Однак нерідко на трубопроводах виникають аварії внаслідок причин технологічного, технічного та суб’єктивного характеру, які призводять до забруднення значних території, пошкодження майна та навіть людських жертв. У статті проаналізовано аварії на магістральних трубопроводах в Україні і США за період 2005 – 2015 рр. Встановлено, що аварії нерідко стають наслідком негативних процесів, які відбуваються в трубопроводі внаслідок дії експлуатаційних факторів, таких як корозія, старіння металу, механічні навантаження. По ряд з цим нерідко аварії вникають на ділянках трубопроводів, які в силу різного роду причин, у тому числі, законодавчого характеру, не були достатньою мірою охоплені контролем та інспекцією. Встановлено, що моніторинг технічного стану трубопроводів є ефективним засобом запобігання аваріям або зменшення їх впливу на довкілля. Однак його проведення, окрім економічних факторів, обмежене через особливості роботи сучасних засобів вимірювання.

Ключові слова


магістральний трубопровід; аварія; причина аварії; моніторинг технічного стану

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про трубопровідний транспорт” № 192/96 [Електронний ресурс]: прийнятий Верховною Радою України 15 травня 1996 р., зі змінами від 28.12.2015. – Київ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192/96-вр.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dsns.gov.ua.

Матеріали Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” до Національної доповіді “Про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2016 році”.

List of pipeline accidents in the United States in the 21st century [Електронний ресурс] // Wikipedia. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pipeline_accidents_in_the_United_States_in_the_21st_century#2005.

Papadakis G. A. Review of transmission pipeline accidents involving hazardous substances / G. A. Papadakis. // European Communities. – 1999. – c. 64.

Paul W. Parfomak DOT’s Federal Pipeline Safety Program: Background and Key Issues for Congress / Paul W. Parfomak. // Congressional Research Service. – 2016. – c. 32.

Smart ‘pigs’ that sniff out trouble down the pipe [Електронний ресурс] // GE Reports. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://gereports.ca/smart-pigs-that-sniff-out-trouble-down-the-pipe/#.

A. Pirumov, M. Shevchenko, A. Minakov, S. Minakov, Ye. Chvertko Application of Reverse Magnetization Method of Evaluating Stresses in Welded Structures / Journal of Materials Science and Technology (Bulgary) 2015, Vol. 23, No. 4, pp. 295–302


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com