Теплообмін шахових пучків гвинтоподібних труб

Authors

  • Oleksandr Volodymyrovych Baraniuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6008-6465
  • Valerii Andriiovych Rohachov Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5489-874X
  • Nataliia Yuriivna Andrusik Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127556

Keywords:

теплообмін, гвинтоподібна труба, шаховий пучок, розрахункова залежність

Abstract

Засобами CFD-моделювання досліджений конвективний теплообмін шахових пучків гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від від 9,5×103 до 45×103. Вивчені моделі пучків з відношеннями кроків між трубами s1/s2 = 0,46, 0,92 і 1,83. Пучки формувались з трьох типів однозахідних гвинтоподібних труб, які відрізнялися кроком гвинтової лінії – t = 8, 12 i 20 мм. Зовнішній діаметр труб = 16 мм, глибина виступів-впадин = 2,5 мм і загальна довжина = 428 мм досліджених труб не змінювались. Запропонована залежність для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі шахових пучків гвинтоподібних труб.

Author Biographies

Oleksandr Volodymyrovych Baraniuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, ст. викл

Valerii Andriiovych Rohachov, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доц.

Nataliia Yuriivna Andrusik, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістр

References

Маковей В.О. Особливості профілювання одно- та трьохзахідних гвинтоподібних труб / В.О. Маковей, П.Ю. Проценко // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – 2013. - №43(1016). – С.153-162.

Быстров Ю. А. Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб / Ю. А. Быстров, С. А. Исаев, Н. А. Кудрявцев, А. И. Леонтьев. – С-Пб.: Судостроение, 2005. – 392 с.

Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб / Е.Н. Письменный – Киев: Альтерпрес, 2004. – 244 с.

Письменный Е.Н. Расчет конвективных поперечно-оребренных поверхностей нагрева / Е.Н. Письменный – Киев: Альтерпрес. – 2003. – 184 с.

Юдин В.Ф. Теплоотдача и сопротивление шахматных пучков труб с поперечными ребрами при поперечном омывании потоком / В.Ф. Юдин, Л.С. Тохтарова // Теплоэнергетика. – 1973. – № 2. – с.49-52.

Тепловой расчет котлов: нормативный метод. Издание 3-е, переработанное и дополненное. Издательство НПО ЦКТИ, СПб. – 1998. – 256 с.

Письменний Є.М. Теплообмін пучків труб з рівнорозвиненою поверхнею / Письменний Є.М., Рогачов В.А., Терех О.М., Коньшин В.І., Омельчук Д.С.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2013. – № 1/8 (61) – с.29-33

Кунтыш В.Б. Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения / В.Б. Кунтыш, Н.М. Кузнецов – С-Пб.: Энергоатомиздат. Санкт – Петерб. отд., 1992. – 280 с

Published

2017-12-30

Issue

Section

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN ENERGY