ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧІЇ В МІЖРЕБЕРНИХ КАНАЛАХ ПЛОСКО-ОВАЛЬНИХ ТРУБ

Authors

  • Oleksandr Volodymyrovych Semeniako Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9097-1358

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127558

Keywords:

плоско-овальна труба, ребро, канал, течія, термоанемометрія, швидкість, пульсація

Abstract

Проведені експериментальні термоанемометричні дослідження характеристик течії – осереднених у часі швидкостей u та їх середньоквадратичних пульсацій u¢ в міжреберних каналах моделі плоско-овальної труби з неповним оребренням при її омиванні потоком повітря. Представлено опис експериментальної установки та методики досліджень. Отримано розподіл полів локальних осереднених у часі швидкостей та середньоквадратичних пульсацій швидкості в центральній площині міжреберного каналу. Проведений аналіз умов інтенсифікації локального теплообміну на поверхнях плоско-овальних труб з неповним оребренням. Виявлено, що течія в міжреберному каналі має складний тривимірний характер. Показано, що за характером течії в міжреберному просторі поверхня ребра може бути уявно розділена по його висоті на дві частини. Виявлено три типи відриву на поверхні ребра – біля гострої вхідної крайки, при взаємодії перехресних потоків та в місцях стикування поверхонь ребра і криволінійної частини труби. Показано, що наявність областей підвищеної інтенсивності локального теплообміну пов’язана з гідродинамічними особливостями течії – генерацією потужного вихорового джгута і його розвитком вздовж прикореневої частини ребра.

Author Biography

Oleksandr Volodymyrovych Semeniako, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

асистент

References

Теплообмінна труба: пат. 25025 Україна. МПК (2006) F28F 1/12. №u200702332. заявл. 03.03.2007; опубл. 25.07.2007, Бюл. №11. 2 c.

Письменный Е. Н. Новые эффективные развитые поверхности теплообмена для решения задач энерго- и ресурсосбережения. Пром. теплотехніка. 2007, т. 29, № 5. С. 7 – 16.

Zhangjun Wang, Zhuoxiong Zeng, Yihua Xu Study on heat transfer and resistance characteristics of h-type finned tube. Advanced Materials Research. 2017. Vol. 805-806. Р. 1817 – 1822.

Heng Chen, Yungang Wang, Qinxin Zhao, Haidong Ma, Yuxin Li and Zhongya Chen Experimental investigation of heat transfer and pressure drop characteristics of h-type finned tube banks. Energies. 2014. Vol 7(11), P. 7094-7104. doi:10.3390/en7117094.

Tao Han, Chang'an Wang, Qi Cao, Wufeng Chen, Defu Che Investigation on heat transfer characteristics of the H-type finned tube in flue gas with high content of ash The 8th International Conference on Applied Energy – ICAE2016: Energy Procedia 105 (2017). P. 4680 – 4684.

Мигай В.К., Быстров П.Г., Федотов В.В. Теплообмен в поперечно-обтекаемых пучках труб с оребрением лепесткового типа. Тяжелое машиностроение. 1992. № 7. C. 8 – 10.

X.B.Zhao, G.H.Tang, X.W.Ma, Y.Jin, W.Q.Tao Numerical investigation of heat transfer and erosion characteristics for H-type finned oval tube with longitudinal vortex generators and dimples. Applied Energy, Vol. 127, P. 93 – 104. 15 August 2014.

Lei Ma, Fei Li, Jiayou Liu, Zhimin Li, Fengzhong Sun Experimental research on H-type elliptical finned tubes in low temperature boiler gas flue. doi:10.5023/IJSSST.a.17.09.01.

Дослідження процесів теплообміну та аеродинаміки в нових типах оребрених поверхонь для теплообмінних апаратів енергетичного і промислового призначення. Звіт з НДР д/б № 2016-п. ДР № 0107U002087. Кер. Письменний Є. М. НТУУ «КПІ», 2009. 159 с.

DISA scientific research equipment: complete catalog, Dyva Bogtryk-offset, Denmark, 1972.

DISA: probe catalog, Dyva Bogtryk-offset, Denmark, 1982.

Дыбан Е. П., Эпик Э. Я. Теплообмен и гидродинамика турбулизированых потоков. Киев: Наукова думка, 1985. 293 с.

Касандрова О. Н., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений. Москва: Наука, 1970. 104 с.

Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / НТУУ „КПІ”. Київ, 2009. 183 с.

Published

2017-12-30

Issue

Section

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN ENERGY