ТИРИСТОРНА КОМУТАЦІЯ ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, ЯК ЗАСІБ УНИКНЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ

Authors

  • Oleksandr Viktorovych Novoseltsev Інститут технічної теплофізики НАН України, Ukraine
  • Valerii Valentynovych Kyryk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0419-8934

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127560

Keywords:

силовий трансформатор, ключ, комутація, крива намагнічування, насичення магнітопроводу, перехідний процес.

Abstract

В роботі розглянуто проблему, пов’язану із виникнення аперіодичних сплесків струмів при комутації трифазних трансформаторів внаслідок насичення їх магнітопроводів. Представлено можливості уникнення екстремальних струмів в обмотках трансформатора засобами перетворювальної техніки за рахунок синфазного почергового включення ключів тиристорного комутатора і як наслідок, усунення негативних проявів в цілому і на мережу живлення зокрема. Наведено модель системи управління комутацією із автоматичним вибором моментів комутації трансформатора. 

Author Biographies

Oleksandr Viktorovych Novoseltsev, Інститут технічної теплофізики НАН України

д-р техн. наук, чл.кор. НАН України,

Valerii Valentynovych Kyryk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р техн. наук, проф

References

Климаш В. С. Способы включения трехфазного электрооборудования и их реализация /В. С. Климаш, В. И. Тараканов //Воронеж: Воронеж. инновац.-технол. центр, Электротехнические комплексы и системы управления, - 2015. – № 2. - С. 24–28. (Cб. науч. трудов).

Сергеенков Б. Н. Электрические машины: Трансформаторы / Б. Н. Сергеенков, В. М. Киселев, Н. А. Акимова. – М.: Высшая школа. - 1989. –352с.

А. с. 639120 СССР, МПК H02P 13/04. Способ включения трехфазного трансформатора /А. М. Гусев (CCCР). – №2529320/24-07; заявл. 12.09.77; опубл. 25.12.1978, Бюл. №47.

Патент № 2536304 на полезную модель (Рос. Фед.), МПК B60M 3/00, H02P 13/06. Способ включения трансформатора подстанции /В. С. Климаш, В. И. Тараканов; заявл. 08.05.2013; опубл. 20.12.2014, Бюл. № 35.

Халіков В. А. Процеси та організація комутації трифазного трансформатора /В. А. Халіков // Технічна електродинаміка. - 2012. - № 4. - С. 37 - 45.

Published

2017-12-30

Issue

Section

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN ENERGY