DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.132671

МЕТОДИ ВИБОРУ ЗРАЗКІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Oleksii Viktorovych Samkov, Nataliia Petrivna Sokolova, Nadiia Volodymyrivna Myhovych, Mykyta Valeriiovych Ryzhykov

Анотація


Метою досліджень є розробка методичного підходу для оцінки та вибору кращих зразків енергозберігаючого обладнання та технологій (ЕОТ) за критерієм «ефективність - вартість» на основі комплексного застосування двох методів: методу аналізу ієрархій (МАІ) та методу розпізнавання образів (МРО). Такий підхід спрямований на мінімізацію їх недоліків та збільшення переваг. Застосування даних методів апробовано на прикладі вибору кращого зразку котлового обладнання з 6 альтернативних зразків, які порівнювалися за сімома показниками, розподілених за двома глобальними показниками: технічна досконалість та економічність. Результати апробації обраних методів підтвердили достовірність отриманих результатів. На основі запропонованого методичного підходу розроблена система підтримки прийняття рішення «Вибір ЕОТ», яка дозволить оперативно отримувати результати рішень, аналізувати їх в графічному вигляді та своєчасно уточнювати пріоритети в умовах процесів вибору.

Ключові слова


енергозбереження; порівняльна оцінка та вибір; метод розпізнавання образів; метод аналізу ієрархій; котлове обладнання; попарне порівняння; система підтримки прийняття рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисюк С.П. Особливості реалізації політики енергоефективності – пріоритети України // Енергетика: економіка, технології, екологія.– 2013.– No2.– С. 7 – 20.

Самков О.В. Методичний підхід для порівняльної оцінки та вибору зразків енергетичного котлового обладнання / О.В.Самков, Ю.А. Захарченко, А.А. Скрипніченко, М.М. Хамровська // Проблеми інформатизації та управління. – No4 (28), 2009. – С.120–129.

Брахман Т. Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике / Т. Р. Брахман. – М.: Радио и связь, 1984. – 288 с.

Саати Т.Л. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. / Т.Л. Саати, К.П. Керис – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Фомин Я. А. Распознавание образов: теория и применения. – 2-е изд. – М.: ФАЗИС, 2012.– 429 с.

A. Labib, A. Ishizaka. Review of the main developments in the analytic hierarchy process. Expert Systems and Applications, 38 (11):14336– 14345, 2011.

Thomas L. Saaty. The analytic hierarchy process. Pittsburg, 1990. RWS Publications.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com