DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133036

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОГО ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Volodymyr Vasylovych Prokopenko, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi, Vlas Vasylovych Dielov, Paras Khadka

Анотація


У роботі розроблена модель системи опалення, вентиляції та кондиціонування (СВіК), проводяться симуляція різних режимів експлуатації, оцінка та оптимізація споживання електричної та теплової енергії. З огляду на розуміння та проблеми системи вентиляції та кондиціонування як важливого фактору впливу на споживання енергії, також слід зазначити, що дослідження в цій галузі вимагає значних знань у різних галузях науки. Завдяки регресійному аналізу було зроблено пошук моделі системи для оцінки точності у порівнянні з реальною системою СВіК, яка базується на інструментах моделювання LabView, MATLAB Simulink та OpenModelica. У цій роботі розглядається система вентиляції та кондиціонування, визначення меж системи, на основні якої відбувається розробка моделі, яка в основному може бути описана внутрішніми елементами, такими як вентилятор, нагрівач, повітряні трубопроводи тощо. Також буде знайдено нові стратегії для досягнення оптимального регулювання для такої системи, що дозволяє досягти кращих енергетичних показників у залежності від багатоваріантної зміни динамічної моделі. Введена і розглянута стандартна система зворотного зв'язку, побудована на ПІ-контролері. Результати моделювання показують можливість істотної економії енергії та підвищення комфорту, використовуючи запропоновану стратегію в різних режимах роботи. Проведено економічну оцінку використання модифікованої технології, впровадженої в контролері ПІ, як частина старт-ап проекту. Розроблено рекомендації щодо експлуатації таких систем. Результати можуть бути використані для оцінки енергетичного попиту на системи вентиляції та кондиціонування в різні періоди року, що сприятиме покращенню точності автоматичних пристроїв при прогнозуванні енергоспоживання.


Ключові слова


опалювання; вентиляція; кондиціонування; системи кондиціонування повітря, оптимізація режимів роботи; енергозбереження; енергоефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


ASHRAE, Handbook: Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, inc.,2009.

Magnussen, J. Increased energy efficiency in buildings using model predictive control, Technical report, Norwegian University of Science and Technology,2005.

Underwood, C. P. HVAC Control Systems: Modelling, analysis and design, E & FN Spon,1999.

J. LeBrun, J. -P. Bourdouxhe, M. Grodent, HVAC1 Toolkit: A toolkit for Primary HVAC System Energy Calculation, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 1999.

A.Pal, R. Mudi, Self-tuning fuzzy PI controller and its applications systems, Int. J. Comput. Cogn. 6 (2008)

M. Trcka, J.L.M. Hensen, Overview of HVAC system simulation, Autom. Constr., 19 (2010).

J.A. Orosa, A.C. Oliveira, Software tools for HVAC research, Adv. Eng. Softw., 42 (2011).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com