ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ : ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Authors

  • Anatolii Ihorovych Zamulko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8018-6332
  • Yurii Andriiovych Veremiichuk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0258-0478

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133038

Keywords:

ринок електричної енергії, обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження, надійність електропостачання

Abstract

В статті розглянуто питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення щодо надійного функціонування ОЕС України в напрямку застосування заходів з примусового обмеження споживачів електричної енергії. Проаналізовано еволюцію питань запровадження примусових  обмежень споживання електричної енергії в період реалізації моделей ринкових відносин в енергетичній галузі. Проведено дослідження умови використання та критеріїв запровадження графіків обмеження та аварійного відключення споживачів. Запропоновано модель запровадження графіків обмеження та аварійного відключення споживачів в умовах функціонування сучасного ринку електроенергії, використання якої можливе в регіональному розрізі в залежності від ситуації та на рівні ОЕС України в цілому. Використання принципів запровадження графіків обмеження може стати підґрунтям для формування системи тарифів на електричну енергію, критеріями диференціації тарифних ставок яких буде надійність електропостачання. Запровадження такої системи тарифів підвищить відповідальність енергетиків за використання графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а споживач стане активним учасником на ринку електричної енергії використовуючи свої можливості для мобільного управління електроспоживанням.

Author Biographies

Anatolii Ihorovych Zamulko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд.тех.наук, доц

Yurii Andriiovych Veremiichuk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд.тех.наук, ст. викл

References

Журахівський А.В., Кінаш Б.М., Пастух О.Р. Надійність електричних систем і мереж: Навчальний посібник. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2012. 280 с.

Обоскалов В.П. Надежность обеспечения баланса мощности электроэнергетических систем: Монография. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ, 2002, 210 с.

Закон України «Про ринок електричної енергії».

Закон України «Про електроенергетику».

Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.1999 № 441 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі» .

Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження (САВН), затверджені наказом Мінпаливенерго України від 29.07.2002 № 449, зареєстрованів Мінюсті 15.08.2002 за № 667/6955 (у редакції наказу Міненерговугілля від 31.07.2012 № 554).

Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження ОЕС України, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 № 241, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за №426/7747).

Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах, затверджена наказ Мінпаливенерго (Міненерговугілля ) України від 01.12.2003 № 714, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за №1177/8498 (у редакції наказу Міненерговугілля від 31.07.2012 № 553).

Інструкція про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 23.11.2006 № 456, зареєстрована в Мінюсті 19.02.2007 за № 151/13418.

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затверджений наказом Мінпаливенерго України від 15.01.2008 № 7 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2008 за №84/14775.

Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затверджена наказом Міненерговугілля України від 15.10.2015 № 654, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.01.2016 за №153/28283.

Замулко А.І., Веремійчук Ю.А., Матвійчук М.В. Аналіз результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами – основа для здійснення енергетичного аудиту. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2016. №4. С. 32-37. ISSN 1813-5420 (Print).

Форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг» та інструкцій щодо їх заповнення, затверджені постановою Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг від 23.03.2017 № 345.

Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.02. 2018 р. № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України».

Published

2018-03-20

Issue

Section

LIBERALIZED MARKETS OF ENERGY