ЕНЕРГООЩАДНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДКЛАДЕННЯ ПАРАФІНІВ НА СТІНКАХ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ

Authors

  • Leonid Kostiantynovych Listovshchyk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3413-1802
  • Oksana Volodymyrivna Lotonova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133050

Keywords:

нафтова свердловина, тепловий насос, парафінова пробка, кабель для нагріву

Abstract

Представлено результати аналітичних досліджень системи обігріву труби НКТ з метою запобігання відкладення парафінів на її стінках з використанням як електрокабелю, так і нагрітого контуру теплового насосу. Проведено аналіз результатів та вибрано спосіб нагріву труб з використанням теплового насосу.

Доведено, що при використанні теплового насосу для нагрівання труби, порівняно з використанням електрокабелю, відбувається значне скорочення енерговитрат і грошових витрат на придбання електроенергії. 

Author Biographies

Leonid Kostiantynovych Listovshchyk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доц., 

Oksana Volodymyrivna Lotonova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка

References

Персіянцев М.Н. Видобуток нафти в ускладнених умовах. - М .: ТОВ "Надра-Бізнесцентр", 2000. - 653 с.

Метод газоимпульсной обработки скважин / Зотов В.С., Альнабуда А.С.Д, Губарь В.А., Караогланов С.А. – СПб.: «Галея Принт», 2004. – 200 с.

Продукция для нефтегазового комплекса [Електронний ресурс] / ООО Псковкабель. С.22. Режим доступу http://pskovgeokabel.ru/products/1_24/

Пат. 119701 Україна, МПК (2006.01) Е21В 43/34, F24J 3/08 Пристрій запобігання процесу відкладення парафіну на стінках нафтової свердловини / Лотонова О.В., Лістовщик Л.К., Шевчук С.П., Задвернюк В.В.; заявник і власник патенту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». - №u2017 01412 заявл. 15.02.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.

Т.О. Ринкова, В.П. Баб’як, В.І. Шкляр. Кожухотрубний теплообмінник: Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з дисципліни “Теплотехнічні процеси та установки” для студентів усіх форм навчання спеціальності “Енергетичний менеджмент” – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. - 50 с.

Published

2018-02-15

Issue

Section

ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS