DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133050

ЕНЕРГООЩАДНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДКЛАДЕННЯ ПАРАФІНІВ НА СТІНКАХ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ

Leonid Kostiantynovych Listovshchyk, Oksana Volodymyrivna Lotonova

Анотація


Представлено результати аналітичних досліджень системи обігріву труби НКТ з метою запобігання відкладення парафінів на її стінках з використанням як електрокабелю, так і нагрітого контуру теплового насосу. Проведено аналіз результатів та вибрано спосіб нагріву труб з використанням теплового насосу.

Доведено, що при використанні теплового насосу для нагрівання труби, порівняно з використанням електрокабелю, відбувається значне скорочення енерговитрат і грошових витрат на придбання електроенергії. 


Ключові слова


нафтова свердловина; тепловий насос; парафінова пробка; кабель для нагріву

Повний текст:

PDF

Посилання


Персіянцев М.Н. Видобуток нафти в ускладнених умовах. - М .: ТОВ "Надра-Бізнесцентр", 2000. - 653 с.

Метод газоимпульсной обработки скважин / Зотов В.С., Альнабуда А.С.Д, Губарь В.А., Караогланов С.А. – СПб.: «Галея Принт», 2004. – 200 с.

Продукция для нефтегазового комплекса [Електронний ресурс] / ООО Псковкабель. С.22. Режим доступу http://pskovgeokabel.ru/products/1_24/

Пат. 119701 Україна, МПК (2006.01) Е21В 43/34, F24J 3/08 Пристрій запобігання процесу відкладення парафіну на стінках нафтової свердловини / Лотонова О.В., Лістовщик Л.К., Шевчук С.П., Задвернюк В.В.; заявник і власник патенту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». - №u2017 01412 заявл. 15.02.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.

Т.О. Ринкова, В.П. Баб’як, В.І. Шкляр. Кожухотрубний теплообмінник: Методичні вказівки до виконання розрахункової частини курсового проекту з дисципліни “Теплотехнічні процеси та установки” для студентів усіх форм навчання спеціальності “Енергетичний менеджмент” – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. - 50 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com