DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133074

АНАЛІЗ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Tetiana Volodymyrivna Hrebeniuk, Oleh Oleksandrovych Zakladnyi

Анотація


Проаналізовано структуру і вміст радіонуклідів хвостосховищ хімічних підприємств. Досліджені методи контролю радіаційної обстановки. Виконано оцінку поширення радіонуклідів у ґрунтах та підземних водах. Визначені напрямки поширення забруднення підземних вод на основі математичної моделі забруднення підземних вод. Проаналізована методика моделювання гідрогеологічних процесів. Досліджено перенесення радіоактивних речовин від хвостосховища радіоактивних відходів на природно-антропогенні території.


Ключові слова


хвостосховища; радіонукліди; уран; радон; радіоактивність; моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Присняков, В.А. История Днепропетровского университета [Текст]./ В.А. Присняков // Видавництво Дніпропетровського держуніверситету,- 1993.- С. 231-240.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.2002 р. № 39/95 ВР [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_6r/pg_gdwrof/pg2.htm/

Рудаков, Д.В. Моделювання в гідрогеології [Текст]: навч. посібник / Д.В. Рудаков. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 88 с.

Ecolego. User Guide [Електронний ресурс ]/ FACILIA AB, 2011. – 152 p. – Режим доступа: http://ecolego.facilia.se/ecolego/report_objects/pdf/241

Ukrainian Centre for Economic & Political Studies [Текст] / Nuclear energy in the world and in Ukraine: state and prospects of development. – 2008. – Vol. 3. – P. 12-16.

Недашковский, Ю.С. Высокое напряжение атомной отрасли. Энергетика [Текст] / Ю.С. Недашковский // Итоги года. К.: Экономика, - 2005. - С. 12-14.

Радзивілл, А.Я. До геологічніх проблем и можливість енергозабезпечення України [Текст] А.Я Радзивілл // Геолог України. Вип. №4, - 2005. С. 26-32.

Камзист, Ж. С. Основы инженерной геоэкологии: Методика эколого-геологических исследований [Текст] / Ж. С. Камзист, А. В. Коваленко. – М., 1991. – С. 113.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com