DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.133100

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАФТОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Anatolii Volodymyrovych Cherniavskyi, Dmytro Volodymyrovych Yakobiuk

Анотація


У сучасних умовах енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежать ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток України. Вирішення цих завдань, перш за все, повинно розпочинатися з удосконалення систем управління виробництвом, а особливо з оптимізування систем управління енергоспоживанням шляхом впровадження систем енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (в компаніях). Однією із складових системи енергоменеджменту є енергетичний моніторинг. За результатами вивчення методичних документів і наукових публікацій у сфері енергетичного моніторингу, а також на основі досвіду практичних робіт з розробки та впровадження систем енергетичного менеджменту, в даній роботі представлені узагальнені рекомендації щодо створення інформаційно-аналітичних засобів енергетичного моніторингу на об’єктах нафтодобувної промисловості. У роботі акцентовано увагу на загальних питаннях створення єдиної методологічної бази для побудови та реалізації системи енергетичного моніторингу.

Ключові слова


енергетичний моніторинг; енергоефективність; енергоменеджмент; інформаційно-аналітичне забезпечення; нафтодобувна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


ISO 50001:2011 (First edition 2011-06-15) Energy management systems – Requirements with guidance for use.

ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. [Текст] / Розробники: В.Розен, І.Соколовська, О.Соловей, І.Стоянова, А.Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 22 с.

ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту. [Текст] / Розробники: А.Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.

ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових

підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціонування. [Текст] / Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, К.Чернявська, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с.

Розен В.П. Аналитическое обеспечение энергетического аудита промышленных предприятий [Текст] / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский // в кн.: Экономическая безопасность государства – территориальный аспект // Под ред. М.М. Бабяка, И.В. Недина. – Дрогобич: «Коло», 2006. – 314 с. (С.221-229).

М 0013184.0.33-04. Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств [Текст] / В.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Ю.Шульга. – К.: Держкоменергозбереження України, 2004. – 70 с.

ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт. [Текст] / Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 20 с.

Аракелов В.Е., Кремер А.И. Методические вопросы экономии энергоресурсов [Текст]. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 192 с.

Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Управление энергетикой предприятия [Текст]. – М.: Энергия, 1979. – 296 с., ил.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com