DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.133180

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Taras Mykolaiovych Baziuk, Oksana Mykolaivna Ohiievych

Анотація


В статті показано потребу реалізації потенціалу енергозбереження для досягнення якісного стану економіки, який полягає в енергоефективності. Висвітлене поняття енергоефективності, її критеріїв та показників для різних рівнів ієрархії економіки України. На рівні підприємства чи організації розглянуто ряд кількісних показників енергоефективності, які можуть охарактеризувати енергоефективність для рівня підприємств, організацій чи корпорацій та являють собою певні потоки інформації, що необхідні для прийняття управлінчих рішень. Приведені аргументи того, що інформація, яка збирається, обробляється та оцінюється як результат, може бути використана як вихідні дані для постановки та вирішення загальної оптимізаційної задачі управління підприємством.

Ключові слова


енергоефективність; модернізація; енергозатрати; інформаційні потоки; енергоспоживання; енергоносій; продуктивність; конкурентоспроможність; оптимізація; система керування; активні споживачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Kanako Tanaka. Assessing Measures of Energy Efficiency Performance and their Applicationin Industry. [Електронний ресурс]. Режим доступу до вид.: http://www.iea.org/papers/2008/JPRG_Info_Paper.pdf.

Паливно-енргетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу. ДСТУ 4714:2007. – Держспоживстандарт України (Наказ No 4 від 29 січня 2007 р.).

Барановский А. И. Развитие экономических методов управления энергетическим производством // Электрические станции, No2, 1988, - С. 2-7.

Энергосбережение и энергетический менеджмент: учеб.пособие / А. А. Андрижиевский, В.И.Володин. – 2-е изд., испр. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 294 с.

Наказ НАЕР No 35 від 13.03.08 «Про запровадження системи показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів».

В. В. Тиматков. Проблемы оценки энергоэффективности корпораций и технологий [Електронний ресурс] / Академия Энергетики, No 2 [46], 2012. Режим доступу до вид.: www.energoacademy.ru.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com