DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2014.133982

АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Ihor Leonidovych Trofimov

Анотація


Розглянуто проблему забруднення атмосфери авіаційним транспортом України та узагальнено шляхи її вирішення. Досліджено вплив емісії авіаційних двигунів на екологічний стан України. Проаналізовано напрямки зменшення забруднення атмосфери літаками, виявлено їх переваги та недоліки. Запропоновано розглянуту проблему вирішувати одночасно у таких чотирьох напрямках: хімічному, конструкційному, економічному та впровадження на авіаційному транспорті альтернативних видів енергії.

Ключові слова


аеропорт; атмосфера; авіаційний транспорт; емісія двигунів; екологічна безпека; екологічні показники; забруднення; довкілля; шум; викиди

Повний текст:

PDF

Посилання


Airplane of Airbus A380. Ecological descriptions. Airline of «Emireyts», 2012.

Приложение 14 к Конвекции о Международной организации гражданской авиации. Воздушные судна – Монреаль, 2009. – 350 с. – [ICAO. Международные стандарты и рекомендуемая практика]. – Режым доступа: http:/www.aviadocs.net/icaodocs/Annexes/an14_v1_5ed_cons_ru.pdf.

Чирва, Л.А. Актуальні питання підвищення екобыобезпеки в аеропортах [Текст] / Л.А. Чирва, А.Э. Гай // IV-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013), 25-27 вересня, 2013. Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво- друкарня ДІЛО, 2013. – С. 65-67.

Ноздрин, В.И. Эффективность инициативных мер по снижению расхода топлива и загрязнения окружающей среды [Тескт] / В.И. Ноздрин // Проблемы безопасности полетов. – 2003. – No7. – С. 35-38.

Ehhat D.H., Rother F., Wather A. Sources and distribution of Nox in the upper troposhpere at nortem mid-latitudes // J. Geophys. Res. – 2008. – Vol. 97. – P.3725.

Программы создания и развития перспективных двигателей. Разработка экологически чистых двигателей в Германии / Экспресс – информация: «Авиационное двигателестроение». – 2010. - No5. – с. 1– 2.

Пивторак Р.М. Экологические ряды авиационных двигателей [Тескт] / Р.М. Пивторак, А.А. Пивторак // Вісник НАУ, 2008. – No3. – С. 302-305.

Makdonal'd A. J., Bennet R.R., Khinshou J. K., Barns M.U. Rockets with engines on a chemical fuel: influence on the environment // The Aerospace technique. – 2007. – P. 96.

Франчук Г.М. Екологічна оцінка впливу авіаційних транспортних процесів на якість компонентів

довкілля [Тескт] / Г.М. Франчук, А.М. Антонов, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй // Вісник НАУ. – 2006. – No 1. – С. 184–190.

Франчук Г.М. Екологія, авіація і космос: підручник [Текст] / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко. – К.: НАУ, 2010. – 456 с.

Франчук Г.М., Методика оцінки хімічного забруднення атмосферного повітря на основі аналізу стану атмосферних опадів в зоні аеропорту [Тескт] / Г.М. Франчук, Л.С. Кіпніс, С.М. Маджд // Наука і молодь. Приклад. сер.: Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених «Політ-2007». – К.: НАУ, 2007. – С.258–261.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com