DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.134207

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА БІОПАЛИВІ

Anton Stanislavovych Mazurenko, Alla Yevsiivna Denysova, Minh Hieu Ngo

Анотація


Розглянуті перспективи використання біопалива в енергоустановках, як один з пріоритетних напрямком розвитку енергетики України й світової економіки. Намічені шляхи підвищення економічної ефективності роботи систем генерації енергії на альтернативному паливі для підвищення енергетичної стабільності країн, покращення стану навколишнього середовища і збереженню запасів традиційних енергоресурсів. Представлено методику визначення економічної ефективності парогазових енергоустановок шляхом зіставлення строку їх окупності при зміні електричної потужності та виду палива, що використовується. Виконано аналіз економічної доцільності використання парогазових установок на біопаливі та представлено техніко-економічне обґрунтування використання біогазових електростанцій, які забезпечують вироблення електроенергії, теплової енергії для опалювання, гарячого водопостачання та виробництво екологічно чистих біодобрив. Наведено обґрунтування перспектив використання парогазових установок на біопаливі та намічено шляхи зменшення строку їх окупності на засадах енергозберігаючих технологій.

Ключові слова


парогазова установка; генератор біогазу; біогаз; біодобрива; економічна ефективність; строк окупності

Повний текст:

PDF

Посилання


Экономика и управление энергетическими предприятиями /Под ред. Н. Н. Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.

Объединение «Альтернативная технология» представляет технологию и установки для производства биоудобрений и биогаза [электронный ресурс]–Режим доступа: http://www/biogas.vn.ua – Установки для получения биоудобрений и биогаза.

Интересные новости: стоимость электроэнергии в Украине 2013 год/ admin, январь 16 th, 2013 [электронный ресурс]: – Режим доступа: http://cablecompany.com.ua/articles/tarify-elektroenergii-2013-ukraina – Стоимость электроэнергии в Украине 2013 год.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com