DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.134212

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КОМБІНОВАНОЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Viktor Petrovych Rozen, Yevhen Mykolaiovych Inshekov, Iryna Vasylivna Kalinchyk

Анотація


Синтезована комбінована система електропостачання хімічного підприємства, що включає джерела об'єднаної енергосистеми, міні-ГЕС та турбогенератор, який працює на теплоті, що виділяється в результаті технологічного процесу. Запропоновано математичну модель оптимізації вироблення електроенергії синтезованої енергосистеми. Показано, що використання комбінованого електропостачання забезпечує зменшення генерованої потужності в об'єднаній енергосистемі України, що призводить до пропорційного зменшення викидів СО2 в атмосферу.

Ключові слова


електропостачання; оптимізація; комбінована енергосистема; відновлювальна енергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / С. М. Бевз [та ін.]; під заг. ред. А. К. Шидловського: - НАН України, Підприємство "Укренергозбереження". - К. : Українські енциклопедичні знання, 2007. - 560 с. - ISBN 978-8578-08-3.

І. В. Кузьо. Обґрунтування розвитку вітроенергетичних установок малої та над малої потужності / І. В. Кузьо, В. М. Корендій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2010. - No 679. - С.61-68.

Денисюк С.П. Принципи побудови автономних систем енергопостачання на базі нетрадиційних джерел енергії / Денисюк С.П. - Новітні технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, No2. - К.:Державний комітет з енергозбереження України, НАН України, АТ "Укренергозбереження", - 1999. - С.39-42.

Плєшков С.П. Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві: дис. на здобуття вченого ступеню канд. техн. наук: спец. 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів» / Плєшков С.П. – Кіровоград – 2003. – 186 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com