DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2013.134340

ВПЛИВ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ НАПРУГОЮ 750 КВ ВІД ПІДСТАНЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКА АЕС» ДО ПІДСТАНЦІЇ «КАХОВСЬКА» НА РЕЖИМИ РОБОТИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

Naina Volodymyrivna Buslova, M. O. Badeshchenkova, I. M. Chaiun

Анотація


Одним з головних напрямків розвитку електроенергетики України є розширення магістральних мереж, насамперед мереж напругою 750 кВ. Серед об’єктів напругою 750 кВ, що плануються до спорудження згідно з Енергетичною стратегією України, варто виділити повітряну лінію від підстанції «Запорізька АЕС» до підстанції «Каховська». В роботі зазначено важливість її спорудження та розглянуто вплив цієї лінії на режими роботи Об’єднаної енергосистеми України.

Ключові слова


повітряна лінія; режим роботи; ОЕС України; оптимізація; програмний комплекс «КОСМОС»

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу (проект) // Міністерство палива та енергетики України, 2003. – 364 с.

Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. // Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2012. – 147 с.

Правила улаштування електроустановок. Четверте видання, перероблене й доповнене — Х.: Вид-во «Форт», 2011.— 736 с.

Проект «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ» // Укренергомережпроект. – Харків, 2009.

Прихно В.Л. Программный комплекс КОСМОС оперативных расчетов режимов энергосистем на основе телеметрической информации // Тр. Института электродинамики НАНУ. Энергоэффективность: Зб. Киев: ИЭД НАН Украины, 2000. – С. 118-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com